PRIVACY STATEMENT

Stichting Mediaplatform Amersfoort Leusden exploiteert Nieuwsplein33 met de bijbehorende website en mobiele- app.

Nieuwsplein33 is de lokale media-instelling voor Amersfoort en Leusden. Hét platform voor nieuwsverhalen, achtergronden, duiding en aandacht voor cultuur en evenementen. Digitaal met een website en app. Inwoners kunnen bij Nieuwsplein33 terecht voor verhalen over hun gemeente op het gebied van thema's zoals wonen, zorg, politiek en cultuur.

Voor het goed functioneren van Nieuwsplein33 is het in sommige gevallen van belang om persoonsgegevens van jou te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Jouw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Nieuwsplein33 hecht groot belang aan de bescherming van jouw privacy en veiligheid van jouw persoonsgegevens.

Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.


VOOR WIE GELDT DIT PRIVACY STATEMENT
Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de website van Nieuwsplein33 inclusief bijbehorende app. Daarnaast geldt dit privacy statement voor overige relaties van Nieuwsplein33 en sollicitanten, voor zover zij hun persoonsgegevens met ons delen.


DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U GEBRUIKEN
Nieuwsplein33 verwerkt persoonsgegevens over jou doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • persoonsgegevens in een sollicitatiebrief en cv n.a.v. sollicitatie.


WAAROM WE UW PERSOONSGEGEVENS NODIG HEBBEN
Nieuwsplein33 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame na toestemming van de ontvanger;
 • voor contact via het contactformulier bij vragen of opmerkingen;
 • jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • voor het inventariseren van het bereik van Nieuwsplein33 en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek via sociale media, na toestemming van de gebruiker;
 • jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;


Nieuwsplein33 analyseert jouw gedrag op de website door gebruik te maken van zogenoemde functionele cookies, oftewel cookies die het functioneren van de site optimaliseren/bezoek meten. Met als doel om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Nieuwsplein33 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN
Nieuwsplein33 zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Hoe lang dat precies is, kan in verschillende wetten zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij gegevens verwerken.

DELEN MET ANDEREN
Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Nieuwsplein33 deelt jouw gegevens niet met derden, tenzij er een wettelijke plicht op Nieuwsplein33 rust of wanneer jij daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Uw gegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden doorgegeven.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Naast door jou zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website / app. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om jouw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de video en / of audio player. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren.

LINK NAAR ANDERE WEBSITES
Op de website tref je soms links aan naar andere websites. Nieuwsplein33 is niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nieuwsplein33.nl Nieuwsplein33 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Nieuwsplein33 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nieuwsplein33.nl

OPENBARE NETWERKEN
Nieuwsplein33 maakt je attent op het volgende. Wanneer je verbinding maakt via een openbaar (wifi-) netwerk kunnen onbevoegden de informatie volgen die wordt uitgewisseld tussen jouw computer/telefoon en het openbare netwerk. Dit kan vergaande gevolgen hebben, als deze gegevens o.a. wachtwoorden, inloggegevens of andere gegevens kunnen bevatten. De gevolgen kunnen variëren van inbraak op de computer of smartphone tot het inloggen op iemands e-mail- of accounts. Voer dus geen belangrijke persoonlijke activiteiten uit via openbare netwerken, zoals inloggen op persoonlijke accounts.

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Nieuwsplein33 jouw persoonlijke gegevens verwerkt.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
In geval van klachten kun je jezelf wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN
Als je nog vragen hebt of klachten over ons privacy statement, neem dan contact op met Nieuwsplein33 via info@nieuwsplein33.nl