PRIVACY STATEMENT

Stichting Mediaplatform Amersfoort Leusden exploiteert Nieuwsplein33 met de bijbehorende website en mobiele- app.

Nieuwsplein33 is de lokale media-instelling voor Amersfoort en Leusden. Hét platform voor nieuwsverhalen, achtergronden, duiding en aandacht voor cultuur en evenementen. Digitaal met een website en app. Inwoners kunnen bij Nieuwsplein33 terecht voor verhalen over hun gemeente op het gebied van thema's zoals wonen, zorg, politiek en cultuur.

WIJ MAKEN GEEN GEBRUIK VAN COOKIES VOOR ADVERTENTIES
Voor het vertonen van advertenties maken wij gebruik van cookieloos adverteren. Dit betekent dat wij voor het tonen van advertenties geen cookies meer hoeven te plaatsen en je persoonlijke gegevens niet delen met externe partijen. Hiermee garanderen wij een privacyvriendelijke vorm van adverteren. Wij hechten grote waarde aan jouw en onze privacy.

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ NOG WEL COOKIES?
Nieuwsplein33 plaatst specifieke cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website en apps.

Hiermee kunnen we de bezochte website en apps zo gebruiksvriendelijk en interessant mogelijk maken voor de bezoeker. Je persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met externe partijen.

WAT ZIJN FUNCTIONELE COOKIES?
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website en apps naar behoren functioneren. Zo gebruiken wij cookies voor:

- het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
- het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld
- het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
- het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutie gegevens van je scherm
- het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
- het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
- het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke
keer opnieuw hoeft in te voeren
- het mogelijk maken om te reageren op onze websites

STATISTIEKEN
Cookies waarmee wij het gebruik van onze website en apps kunnen meten. Om te bepalen welke onderdelen het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Piano Analytics hoeveel bezoekers er op onze website en apps komen en welke onderdelen van het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze pagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website en apps zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

Wij gebruiken cookies voor:

- het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s en apps
- het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s en in onze apps
- het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website en apps bezoekt
- het beoordelen welke delen van onze site en apps aanpassing behoeven
- het optimaliseren van de website en apps

SOCIALE MEDIA
De artikelen en video’s die je op onze website en apps bekijkt, kun je delen via social media. Bij het delen van video's wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze je herkennen op het moment dat je een artikel of video wilt delen.

Daarnaast maken we veelvuldig gebruik van op de pagina ingesloten (geëmbed) content van andere social media partijen zoals YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Bij het tonen van deze ingesloten content worden ook social media cookies geplaatst in de browser en/of apps.

Social media cookies zijn echter in doeleinden vergelijkbaar met Advertentie cookies. Social media partijen gebruiken deze gegevens om advertenties te baseren op jouw internetgedrag. Deze gegevens worden mogelijk gecombineerd met al bekende data op en door social media platformen om gebruikers te profileren oftewel zijn voorkeuren en internetgedrag te verzamelen, voor commerciële en redactionele doeleinden.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Nieuwsplein33 heeft daar geen invloed op.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen en dat hun internetgedrag en voorkeuren door deze netwerken worden bijgehouden. Daarom wordt voor het gebruik van deze social media cookies expliciet je toestemming gevraagd bij het bezoek van de website of app.

OVERIGE COOKIES
In deze categorie staan cookies, die niet in een van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Het gaat hierbij om cookies die op een deel van onze site en apps worden gebruikt om het sitebezoek te vergemakkelijken en de gebruikservaring te verbeteren.

We gebruiken op onze website en in onze apps diensten die het mogelijk maken om op basis van je gebruik gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. Deze diensten plaatsen ook cookies om hun functioneren mogelijk te maken en te verbeteren.

Ook deze categorie bevat cookies die niet direct afkomstig zijn van advertentie- of social medianetwerken, maar je wel volgen en/of een gebruikersprofiel opbouwen. Daarmee hopen we je in aanraking te laten komen met nieuwsberichten en informatie die je interessant vindt en waar je misschien niet direct zelf aan had gedacht. Deze cookies worden onder andere gebruikt voor:

- het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina en app
- het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina en app
- het bijhouden van het gebruik van de website en app
- het vastleggen van een persoonlijke identifier op basis waarvan de aanbevelingen op je beeldscherm verschijnen

Daarnaast gebruikt Nieuwsplein33 cookies, om op basis van je interesses en klikgedrag, de juiste aanbevelingen te doen om jouw online beleving nog leuker en vooral interessanter te maken. Dit doen wij op bescheiden wijze, maar hopen je hiermee wel beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard vragen wij ook voor het gebruik van deze cookies expliciet je toestemming bij het bezoeken van onze website en app.

COOKIE-INSTELLINGEN AAPASSEN
De cookie-instellingen zijn altijd naar je persoonlijke voorkeur te wijzigen. De pagina waarop je deze instellingen kunt wijzigen is te bereiken via instellingen.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN
Nieuwsplein33 zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Hoe lang dat precies is, kan in verschillende wetten zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij gegevens verwerken.

DELEN MET ANDEREN
Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Nieuwsplein33 deelt jouw gegevens niet met derden, tenzij er een wettelijke plicht op Nieuwsplein33 rust of wanneer jij daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Uw gegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden doorgegeven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nieuwsplein33.nl Nieuwsplein33 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Nieuwsplein33 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nieuwsplein33.nl

OPENBARE NETWERKEN
Nieuwsplein33 maakt je attent op het volgende. Wanneer je verbinding maakt via een openbaar (wifi-) netwerk kunnen onbevoegden de informatie volgen die wordt uitgewisseld tussen jouw computer/telefoon en het openbare netwerk. Dit kan vergaande gevolgen hebben, als deze gegevens o.a. wachtwoorden, inloggegevens of andere gegevens kunnen bevatten. De gevolgen kunnen variëren van inbraak op de computer of smartphone tot het inloggen op iemands e-mail- of accounts. Voer dus geen belangrijke persoonlijke activiteiten uit via openbare netwerken, zoals inloggen op persoonlijke accounts.

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Nieuwsplein33 jouw persoonlijke gegevens verwerkt.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
In geval van klachten kun je jezelf wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN
Als je nog vragen hebt of klachten over ons privacy statement, neem dan contact op met Nieuwsplein33 via info@nieuwsplein33.nl