Bij de slag om de openbare ruimte moet de auto het ontgelden

Er was al veel om te doen en er zal nog veel vaker over gesproken worden. Het stadsbestuur heeft officieel de eerste ruwe schetsen van het nieuwe parkeerbeleid gepresenteerd. Dat komt neer op het gefaseerd invoeren van betaald parkeren in de hele stad.

De centrumlinkse coalitie van D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren wil over een jaar of tien niet alleen nog steeds groeien, maar ook een schonere, gezondere, leefbaardere en duurzamere stad. Lees verder.