Klachtenprocedure Nieuwsplein33

Heb je twijfels over berichtgeving van Nieuwsplein33? Ben je het oneens met wat we hebben gepubliceerd? Of denk je dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt of jouw (privacy)belangen schaadt? Dan kun je dit aan Nieuwsplein33 laten weten.

Contactgegevens


Stuur jouw klacht in via dit contactformulier, of gebruik het e-mailadres info@nieuwsplein33.nl. De redactie of het bestuur van Nieuwsplein33 probeert altijd binnen vijf werkdagen contact met je te zoeken over de klacht.

We houden je op de hoogte


Als we maatregelen nemen, dan worden die altijd teruggekoppeld aan de indiener van de klacht. Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van ons (nieuws)aanbod en de bedrijfsvoering.

Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

Snelheid van afhandelen


In een aantal gevallen kan een klacht vrij snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. Wanneer een dergelijke klacht binnenkomt dan voeren wij de correctie uit en ontvang je hier een bevestiging van. Als het oplossen of beantwoorden langer duurt dan vijf werkdagen dan stuurt Nieuwsplein33 in ieder geval een ontvangstbevestiging met nadere informatie over het vervolg van de procedure.

We gaan onderzoeken hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft, kon ontstaan. Ook moeten we een antwoord vinden op de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het een journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met jouw voorkeur. Bij de terugkoppeling zullen wij jou onze beslissing toelichten.

Oplossingen


Als jouw klacht terecht is dan zal Nieuwsplein33 er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling. Wij informeren jou ook wanneer er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen.

Ons e-mailadres is: info@nieuwsplein33.nl