Dit is Nieuwsplein33

Het bestuur en de bestuurders hebben een eigen verantwoordelijkheid en functioneren daarmee onafhankelijk. Op basis van het door de Mediaraad vast te stellen aanbodbeleid voorziet de stichting onafhankelijk in het media-aanbod.

Het bestuur bestaat uit:

Frank Krijnen, voorzitter
Nanda Troost, penningmeester
Marnix Kreyns, lid
Gerard Oonk, lid

Voor vragen met betrekking tot het bestuur kun je mailen naar: bestuur@nieuwsplein33.nl