Dit is Nieuwsplein33

Nieuwsplein33 is de lokale media-instelling voor Amersfoort en Leusden. Hét platform voor nieuwsverhalen, achtergronden, duiding en aandacht voor cultuur en evenementen. Digitaal met een website en app. Je kunt bij Nieuwsplein33 terecht voor verhalen over Amersfoort en Leusden op het gebied van thema's zoals wonen, economie, politiek en cultuur.

De redactie van Nieuwsplein33 zal media-aanbod produceren en distribueren voor beide gemeenten dat met name aanvullend en verdiepend is aan het media-aanbod dat andere mediapartijen in beide gemeenten brengen. Nieuwsplein33 stelt zichzelf ook ten doel om jou zo goed mogelijk te informeren over de belangrijkste gebeurtenissen. De verhalen van Nieuwsplein33 zijn professioneel gemaakt, met betrokkenheid en nieuwsgierigheid.


Samen

Nieuwsplein33 is ontstaan vanuit een inhoudelijke journalistieke visie op wat een eigentijdse lokale mediavoorziening zou moeten zijn. De redactie van Nieuwsplein33 werkt op onafhankelijke wijze maar samenwerking met andere mediapartijen maakt de journalistiek sterker. Daarom gaat Nieuwsplein33 nauw samenwerken met BDU Media (De Stad Amersfoort en Leusder Krant), De Stadsbron in Amersfoort, RTV Utrecht en met Bibliotheek Eemland. Dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Nieuwsplein33 werkt ook graag samen met mediapartners waar dit tot versterking van het aanbod leidt of tot betere informatievoorziening.


Kernwaarden


- Lokaal betrokken
- Aanvullend
- Betrouwbaar
- Samen