Opnieuw stevige kritiek op woontorens Sam en Sophie: 'Onherstelbare aantasting stadsgezicht'

Woontoren Sam
Woontoren Sam © Gemeente Amersfoort
Amersfoort - De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed uit in een brief forse kritiek op de plannen voor de twee woontorens Sam en Sophie aan de Utrechtseweg. Het hoogbouwplan leidt volgens de organisatie tot een onherstelbare aantasting van het beschermde stadsgezicht. De Rijksdienst verzoekt Amersfoort om af te zien van het project in de huidige vorm.
In de brief gaat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in op het zicht op de Onze Lieve Vrouwetoren, de op twee na hoogste kerktoren van Nederland. "Het hoogbouwplan zal de overgebleven zichtrelaties verstoren."
De organisatie wijst erop dat Amersfoort over "een gaaf en zeer waardevol" stadsgezicht beschikt. "Ik verzoek u daarom af te zien van het hoogbouwplan en de planvorming aan te passen zodat deze in schaal en hoogte aansluit bij het karakter van het gebied". De brief is namens de Rijksdienst ondertekend door Steven van Weyenberg, demissionair staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

'Brief bewust achtergehouden'

De woontorens zijn dinsdagmiddag onderwerp van gesprek tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Amersfoort2014 trekt op X (voorheen Twitter) fel van leer over het feit dat deze brief tot voor kort niet bekend was bij de gemeenteraad maar wel al op 18 januari verstuurd was aan het gemeentebestuur. De informatie is volgens de fractie bewust achtergehouden en kwam via een tip terecht bij Amersfoort2014. "Een schandalige manier van handelen."
Fractievoorzitter Menno Fousert zegt dat het college van burgemeester en wethouders een informatieplicht heeft. Dat betekent dat er een verplichting geldt om alle informatie te verstrekken die de gemeenteraad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken. "Dat is hier niet gebeurd en dat zit mijn fractie heel hoog."
In een reactie stelt het gemeentebestuur dat de brief is ontvangen buiten de zogeheten zienswijzetermijn. "Het college is van mening dat er een zorgvuldig ontwerpproces is doorlopen." Het college adviseert de gemeenteraad om die reden niet mee te gaan in het verzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.