Raadsleden reageren op noodkreet Soesterkwartier: 'Vertrouwen terugwinnen'

De Noordewierweg in het Soesterkwartier.
De Noordewierweg in het Soesterkwartier. © Nieuwsplein33
Amersfoort - Raadsleden denken dat een goed gesprek tussen bezorgde bewoners van het Soesterkwartier en de verantwoordelijk wethouder het beschadigde vertrouwen kan herstellen. Dit weekend stuurden bewoners en organisaties in de wijk een brandbrief aan de gemeenteraad en de twee betrokken wethouders. In de brief uiten zij hun zorgen over de effecten van de komst van duizenden nieuwbouwwoningen om hun wijk heen.
In de brief benadrukken de ondertekenaars positief mee te willen blijven denken, maar dan moet er wel wat gebeuren. De bewoners worden overspoeld met informatie en kunnen door de bomen het bos niet meer zien. Zij vragen daarom om externe en onafhankelijke procesondersteuning.
Op die vraag wordt door raadsleden verschillend gereageerd. Marjolein Perdok (D66) vindt externe ondersteuning nu nog niet nodig. "Eerst maar eens een goed gesprek met elkaar. Juist om aan vertrouwen te winnen. Wellicht kan de raad hierin ook een rol spelen." Menno Fousert (Amersfoort2014) vindt het juist wel een goed idee maar er zitten nog wel wat punten aan, die hij met de bewoners wil bespreken.
Op die lijn zit ook VVD-woordvoerder Joyce Huurman. Zij vindt het een goed idee, maar twijfelt of dit het vertrouwen voldoende terug zal winnen. Zij ziet wel wat in een inloophuis waar bewoners met hun vragen terecht kunnen. Begrijpelijke taal vindt zij een belangrijke voorwaarde voor een betere communicatie.

Mensen betrokken houden

Ook Rob Smulders (PvdA) wil een oplossing voor de bewoners om hun werkdruk te verminderen. Het is een langdurig project en er moet geïnvesteerd worden om mensen betrokken te houden.
Noëlle Sanders van Beter Amersfoort vindt een externe adviseur een goed idee. Zij benadrukt dat de druk op de stad om maar te blijven bouwen groot is en bewoners daarvan last blijven houden. Sanders vraagt zich af hoe lang er nog gebouwd moet worden, want er zullen brieven blijven komen van bewoners die niet tevreden zijn.
"Dan kan je een laag minder bouwen of aanpassingen doen in het groen, maar dat helpt niet genoeg om de druk op de leefbaarheid en parkeerproblemen te verminderen", aldus Sanders.
Jeroen Bulthuis (raadslid GroenLinks) begrijpt de zorg over de vele informatie en de werkdruk voor de bewoners heel goed. Hij herkent het als raadslid maar al te goed, als er weer een rapport van honderden pagina’s moet worden gelezen. Op zich denkt hij dat een derde partij de bewoners kan helpen, maar heeft wel vragen over de manier waarop. "Iemand die weer informatie gaat verzamelen en daarover aan bewoners gaat rapporteren levert weer nieuwe werkdruk op".

Onderzoek naar sociale gevolgen

Een ander punt is de zorg over de sociale samenhang tussen het Soesterkwartier en de nieuwe buren. Vanuit bewonersorganisatie Leefplezier3812 is meermalen aangedrongen op een Milieu Effect Rapportage (MER) voor het hele gebied, die ook de sociale aspecten onderzoekt.
Amersfoort2014 is, volgens Menno Fousert, al lang een voorstander voor een zogenaamde MER voor het hele gebied. De gemeente heeft, volgens hem, nu de samenhang in handen gelegd van de supervisor voor deze grote ontwikkeling. Maar die kijkt vooral naar de landschappelijke en stedenbouwkundige kant. Het sociale en relationele element wordt daarmee naar zijn gevoel het ondergeschoven kindje.
CDA-woordvoerder Alex Engbers begrijpt de zorgen vanuit de bewoners want in alle gepresenteerde plannen blijven "sociale cohesie" en "effecten op het Soesterkwartier" volgens hem doorgaans matig belicht. Hij noemt het realiseren van een ongelijkvloerse oversteek over de Amsterdamseweg een harde voorwaarde.

KVVA verplaatsen

Hij doet verder de naar eigen zeggen “spannende” suggestie om KVVA - een sportvereniging in de groengordel in het Soesterkwartier - te verplaatsen en op die plaats een groot nieuw park aan te leggen als verbinding tussen de oude wijk en de nieuwbouw. Een volledige Milieu Effect Rapportage ziet hij als een mogelijk middel, het zou geen doel moeten zijn. Essentie is volgens Engbers de politieke wil en het gedrag dat daarmee overeen komt.
(Artikel gaat verder onder de foto).
De voetbakvelden van KVVA aan de Dollardstraat.
De voetbakvelden van KVVA aan de Dollardstraat. © Google Earth
GroenLinks raadslid Jeroen Bulthuis heeft meerdere keren vragen gesteld over een te houden MER onderzoek. Het college vindt, op basis van alle onderzoeken en afwegingen, een dergelijke onderzoek niet nodig. Hij denkt dat het de bewoners vooral gaat om meer inzicht en samenhang krijgen in de verschillende plannen. Hij ziet ook wel stappen in die richting, maar er moet nog wel een slag gemaakt worden. Wellicht moet daarom meer ingezet worden om een totaalplan met bewoners verder uit te werken.
Daan Valkenburg, de ruimtelijke ordeningsdeskundige en bestuurslid van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) geeft aan dat hij twijfelt of de plannen zoals deze nu juridisch worden voorbereid bij de Raad van State stand zullen houden. Er heeft nooit een MER beoordeling plaatsgevonden voor het gehele gebied, alleen een omgevingsimpactanalyse. Hij twijfelt of deze analyse door de rechter gezien wordt als MER-beoordeling en of dat voldoende is om zicht te hebben op alle relevante aspecten. Daarmee kunnen de plannen bij de Raad van State gevaar lopen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.