Bewoners Soesterkwartier vrezen voor gebrek aan sociale samenhang door nieuwbouw

Een huisarts en apotheek aan de Noordewierweg.
Een huisarts en apotheek aan de Noordewierweg. © Nieuwsplein33
Amersfoort - Bewoners van het Soesterkwartier hebben dit weekend per brief hun zorgen geuit over de nieuwbouwplannen om de wijk heen. Ze vinden dat ze overspoeld worden met informatie en dat hun zorgen niet serieus genomen worden. Ook vrezen de wijkbewoners dat dat er weinig sociale samenhang zal zijn tussen het Soesterkwartier en de toekomstige nieuwe buren.
De brief is gericht aan de gemeenteraad en aan de wethouders Astrid Janssen en Rutger Dijksterhuis, die verantwoordelijk zijn voor de nieuwbouwplannen. De bewoners die in het Soesterkwartier meepraten over de ontwikkelingen hebben zich al geruime tijd geleden verenigd onder de naam Leefplezier3812.
Na afloop van de vele vergaderingen overheerst bij hen het gevoel dat zij als burgers alles in de gaten moeten houden. Veel zorgen zijn wat hen betreft of niet in kaart gebracht of worden afgedaan als niet belangrijk. Het proces levert op deze manier weinig vertrouwen op.

Ontbreken van overzicht

Volgens Chantal van der Leest, een van de initiatiefnemers van Leefplezier3812, raken bewoners de kluts kwijt. Zij krijgen het gevoel dat kritische geluiden door ambtenaren en bestuurders worden gezien als persoonlijke aanvallen. Er is ook het gevoel ontstaan dat bewoners en gemeente langs elkaar heen praten.
(Artikel gaat verder onder de foto).
De Emmaüskerk aan de Noordewierweg.
De Emmaüskerk aan de Noordewierweg. © Nieuwsplein33
Er wordt per project gecommuniceerd en oplossingen die bedacht zijn blijken bij een volgende vergadering weer verdwenen. Er worden zoveel bijeenkomsten gehouden, dat het voor de bewoners niet bij te houden is. Eind vorig jaar werden in enkele weken tijd tien relevante bijeenkomsten gehouden. Van der Leest geeft aan dat de informatie dan kort voor de vergadering komt en er wordt verwacht dat bewoners vervolgens snel reageren, terwijl de gemeente dat al lang heeft voorbereid.
De brief aan de gemeenteraad en de twee wethouders is getekend vanuit het Soesterkwartier door meer dan honderd individuele bewoners en acht organisaties. In deze brief geeft Leefplezier3812 aan nog steeds te willen denken in oplossingen. Er is diverse malen gevraagd om externe ondersteuning, zoals dat ook gebeurd is ten tijde van de problemen rond de rotonde De Nieuwe Poort. Tot nu toe is dat door de gemeente geweigerd.
(Artikel gaat verder onder het kader).

Wordt het Soesterkwartier het kind van de rekening?

Uit de buurt komen volgens Leefplezier 3812 reacties als:

“Mijn zorg is dat de massa ‘nieuwe’ bewoners erg aanwezig gaan zijn in onze wijk: als weg- en openbaar groengebruiker, winkelpubliek of sporter en hondenuitlater. Maar dat ze niet de betrokkenheid hebben bij onze (sociale) leefomgeving die wij als bewoners hebben.”

En

“Ik ben bang dat het dorpse karakter van de wijk verloren gaat, de menselijke maat, de kennis over de geschiedenis en bijzondere plekken in de wijk, dat het enorm druk wordt op straat en mensen zich ‘anoniem’ gaan gedragen. We hebben het over verkeersverbindingen, maar hoe zit het met sociale verbindingen? We zullen wel samen moeten gaan leven met deze duizenden mensen als een Groot Soesterkwartier.”

Klemmend beroep

In de brief wordt opnieuw een klemmend beroep gedaan om toch over te gaan tot externe, onafhankelijke, ondersteuning. Het zou dan gaan om een partij die de bewoners kan ondersteunen met het analyseren van informatie. Een partij die wél de tijd heeft om alle informatie te ordenen, met expertise te analyseren en op het juiste niveau te communiceren met bewoners.
De bewoners willen zelf de opdrachtgever zijn van deze externe partij zodat er geen wantrouwen hoeft te zijn en er gezamenlijk gewerkt kan worden aan haalbare oplossingen.
Een ander punt is de zorg over de sociale samenhang tussen het Soesterkwartier en de nieuwe buren. Vanuit Leefplezier3812 is meermalen aangedrongen op een Milieu Effect Rapportage (MER) voor het hele gebied, die ook de sociale aspecten onderzoekt. En daarbij bijvoorbeeld kijkt naar wie de mogelijk nieuwe bewoners gaan worden.
Zijn het mensen die ’s morgens op de trein stappen en ’s avonds zich terugtrekken achter de gordijnen of zijn het juist mensen die zich willen mengen met het Soesterkwartier? Een MER zou dat aspect mee kunnen nemen in het onderzoek. Tot nu is een dergelijke onderzoek geweigerd, omdat vooral per project gekeken wordt en niet naar het totale gebied.
Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er een omgevingsimpactanalyse is gedaan voor het hele gebied. Daaruit kwam naar voren dat een verdiepende MER niet nodig is. Zo’n onderzoek gaat gewoonlijk over de fysieke aspecten van een plan en niet over de sociale samenhang.

Tijd voor actie

Volgens Leefplezier3812 is het tijd voor actie. Er moet voorkomen worden dat de bewoners zich volledig gaan afzetten tegen de gemeente. Er is nu een impasse ontstaan die nog doorbroken kan worden, maar dan moet er wel wat gebeuren. Het verzoek om een externe en onafhankelijke partij voor bewonersondersteuning honoreren, is wat hen betreft een sterk startpunt om die impasse te doorbreken.
Woonwethouder Astrid Janssen zegt te begrijpen dat wijkbewoners zich zorgen maken over het project Langs Eem en Spoor dat dicht tegen hun wijk aan gerealiseerd wordt. "Daarover hebben we regelmatig gesprekken met bewoners van het Soesterkwartier om te horen wat er leeft en speelt in de wijk en wat er nodig is om hierin samen op te trekken."
(Artikel gaat verder onder de foto).
Wethouder Astrid Janssen
Wethouder Astrid Janssen © Lies Brons

'Niet iedereen heeft dezelfde zorgen'

Zorgen over onder andere verkeer en de impact op de sociale verbinding in de wijk herkent de wethouder en komen in de gesprekken aan de orde. "Tegelijkertijd zien we ook dat verschillende wijkbewoners verschillend tegen de dingen aankijken en niet iedereen dezelfde zorgen of ideeën heeft. Daarom is het juist belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven."
Janssen ziet een taak weggelegd voor de gemeente om ervoor te zorgen dat inwoners de juiste informatie krijgen om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen en een beeld kunnen vormen over hun wijk en het gebied daaromheen. Toch gebeurt het helaas nog wel dat inwoners zich niet altijd gehoord of goed geïnformeerd voelen.
"Daar blijven we als gemeente hard aan werken en ik hoop dat de wijkbewoners bereid blijven om in gesprek te blijven met ons zodat wij ook de komende tijd kunnen horen wat zij vinden en wat zij nodig hebben." De wethouder is bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de briefschrijvers.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.