Zijn zorgen om Skaeve Huse terecht? In Utrecht amper overlast

© Uit video Skaeve Huse Keerpunt Zuid Kwintes
Amersfoort - Bewoners van de wijk Vathorst en direct omwonenden maken zich zorgen over de komst van Skaeve Huse aan de Palestinaweg. Daar komen mensen te wonen die in normale woningen te veel overlast veroorzaken. De Amersfoortse gemeenteraad stemde in met de locatie, inclusief maatregelen om zorgen weg te nemen. Maar niet iedereen is daarmee gerustgesteld, meldt RTV Utrecht.
"We moeten niet naïef zijn. Er kunnen dingen misgaan", zegt Jakko de Feijter, voorzitter van bewonersvereniging Belang van Vathorst. De wijk ligt aan de overkant van de Laak en relatief dichtbij de nieuwe locatie. Vanaf het begin van de plannen klinken vanuit de wijk al zorgen. "We hebben grote vraagtekens bij de locatie."
Wijkbewoners zijn bang voor overlast. De omgeving bestaat volgens de vereniging uit smalle wegen, waar veel mensen fietsen en wandelen. "We weten niet we wie er komen te wonen en welke problemen ze mee kunnen nemen.", somt De Feijter een aantal bezwaren op. De bewonersvereniging snapt dat de gemeente een locatie nodig heeft, maar "deze plek is ongeschikt."

Wat zijn Skaeve Huse?

Skaeve Huse is een vorm van begeleid wonen voor mensen met psychische klachten, een verslaving of een verstandelijke beperking. Zij kunnen weinig prikkels aan en daarom is het niet mogelijk om in een opvang of op een andere locatie te wonen. Daar veroorzaken ze vaak overlast. Begeleiding is verplicht bij Skaeve Huse.

De gemeente snapt de zorgen, maar ziet ook de voordelen van de locatie. "Voor de toekomstige bewoners is het een rustige plek, met weinig prikkels in de buurt", legt wethouder Astrid Janssen uit. De zorgen vindt ze logisch, maar zijn volgens de wethouder niet altijd terecht. "Op andere locaties blijkt het concept goed te werken."
Het concept Skaeve Huse is op meerdere plekken in Nederland te vinden. Ook Utrecht heeft een locatie. De start, in 2017, kende overlastproblemen, maar de afgelopen jaren zijn er nauwelijks meldingen gedaan.

Overlast geminimaliseerd

"Ik snap dat mensen er zorgen over hebben, maar als je kijkt naar andere locaties zijn die eigenlijk niet nodig", zegt David de Goede. Hij is manager van de locatie in Utrecht. Op de locatie wonen zeven mensen, in een stedelijk gebied. "Hier zijn de woningen eigenlijk om de Skaeve Huse gebouwd, waardoor ze er dichtbij staan. Dat is in Amersfoort anders."
In Utrecht komen er één à twee meldingen per half jaar binnen. Dat is bijvoorbeeld een melding van geluidsoverlast. De zorgen van omwonenden in Amersfoort zie je volgens De Goede op veel locaties.
Dat komt door de overlast die de bewoners veroorzaken, voordat ze in het project Skaeve Huse terechtkomen. "Ze staan al bekend als overlastgevers, terwijl dit project die overlast eigenlijk minimaliseert." Vanwege de problemen die de bewoners hebben, kunnen ze in een ‘normale’ woonsituatie niet wonen. "We zien juist dat Skaeve Huse de overlast heel erg beperkt, omdat deze mensen kunnen wonen in omstandigheden die voor hen werken."

Zorgen niet weg

Belang van Vathorst snapt dat de gemeente de woonvorm nodig vindt. "Het is goed dat ze een probleem oplossen, maar je moet wel voorzichtig zijn", zegt De Feijter. Hij benadrukt dat het vaak goed zal gaan, maar dat je niet moet onderschatten wat er kán gebeuren. "Het gaat liggen aan de doelgroep die de gemeente er wil plaatsen."
"We willen een stad zijn voor iedereen en daar hoort deze doelgroep bij", zegt wethouder Astrid Janssen. Ze is blij dat de gemeenteraad deze stap heeft gezet. "Dit geeft duidelijkheid, ook naar de omwonenden."
Het duurt nog wel even voordat de woningen er echt staan. Eerst wordt het woonzorgplan opgesteld. Daarin komen afspraken te staan met de zorgaanbieder over onder andere begeleiding en toezicht. Op zijn vroegst wordt in 2025 begonnen met de bouw.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.