Netwerk voor Agroforestry van start in provincie Utrecht

© Agroforestry Utrecht
Leusden - Agroforestry is een vorm van landbouw waarin het gebruik en de teelt van planten en bomen wordt gecombineerd met akkerbouw of veeteelt. De naam is een samentrekking van de Engelse woorden agriculture (landbouw) en forestry (bosbouw). In zorgboerderij Blommendal aan de Ruifweg 6 in Stouternburg wordt donderdag het Agroforestry Netwerk Utrecht officieel gelanceerd. Gedeputeerde Mirjam Sterk van de provincie Utrecht is daarbij aanwezig.
In een tijd waarin de agrarische sector en de natuur voor grote uitdagingen staan, biedt agroforestry een mogelijke oplossing. Tijdens deze bijeenkomst kunnen aanwezige agrariërs, beleidsmakers en andere geïnteresseerden alles leren over de voordelen van agroforestry en de kansen voor onze provincie.

Duurzame landbouw

Agroforestry is een duurzame aanpak van landbouw waarin productieve houtige gewassen zoals notenbomen en bessenstruiken gecombineerd worden met akkerbouw of veeteelt. Dit kan variëren van rijen met bomen langs perceelranden tot boomstroken van meerdere lagen en soorten. Agroforestry biedt vele ecologische voordelen, van verbetering van de waterhuishoudingen bodemleven tot het bevorderen van dierenwelzijn.
Daarnaast draagt agroforestry bij aan de economische weerbaarheid van het boerenbedrijf, bijvoorbeeld door de verkoop van noten en fruit of vergoedingen voor ecosysteemdiensten. Agroforestry kan zo bijdragen aan de oplossing voor uitdagingen in de agrarische sector en de natuur.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.