Meeste straatintimidatie in binnenstad ervaren, maar ook in winkelcentra en op school

© RTV Utrecht
Amersfoort - Onderzoek van de gemeente Amersfoort wijst uit dat in de binnenstad de meeste intimidatie wordt ervaren op straat. Vormen van straatintimidatie zijn vaak naroepen, sissen of klakken met de tong naar iemand. Ook wordt een gedeelte van de ondervraagden achtervolgd. Het kleinschalige onderzoek in Amersfoort bevestigt het beeld van een landelijk onderzoek over straatintimidatie.
In een landelijk onderzoek over straatintimidatie door het CBS is de stad Amersfoort vergelijkbaar met de uitkomsten in de categorie ‘sterk stedelijk'. In deze uitkomsten van een paar jaar terug blijkt dat ongeveer de helft van de jongeren in de leeftijd 12 tot 25 jaar straatintimidatie ervaart. Daarvan is tweederde vrouw en eenderde man.
Om een beter beeld te krijgen van de situatie in Amersfoort zijn in de tweede helft van 2023 in opdracht van de gemeente 45 straatinterviews afgenomen. Geïnterviewden zeiden de meeste straatintimidatie te ervaren op straat in de binnenstad, ongeacht het tijdstip. Maar ook in kroegen, winkelcentra of in en om school worden ze wel eens lastig gevallen.

Voorzorgsmaatregelen

Een deel van de geïnterviewden voelt zich veilig in Amersfoort en heeft relatief weinig last van straatintimidatie. Sommigen vergelijken Amersfoort met andere steden in Nederland of het buitenland en vertelden dat zij hier minder straatintimidatie meemaken dan in andere (voornamelijk grotere) steden.
Andere inwoners meldden wel last van straatintimidatie te hebben, ze zijn bang en nemen voorzorgsmaatregelen als zij de deur uit gaan. Naast zelf slachtoffer zijn van straatintimidatie, zijn er ook respondenten die aangeven het weleens bij anderen te zien.

Hangjongeren en 40+ mannen

De intimidatie gebeurt volgens de deelnemers aan het onderzoek in Amersfoort vaak door hangjongeren. Maar ook mannen van middelbare leeftijd werden genoemd. Opvallend was dat ook een aantal keer overlast of intimidatie door daklozen is genoemd in de straatinterviews.
Ook gedrag tussen anderen kan als intimiderend ervaren worden. Bijvoorbeeld als anderen ruzie maken, elkaar uitdagen of zelfs vechten en daarmee provocerend gedrag vertonen richting omstanders.

Geen makkelijke oplossing

Het oplossen van straatintimidatie is niet eenvoudig. Er is landelijk nog geen succesvolle aanpak gevonden. In diverse grote steden als Rotterdam, Utrecht en Den Haag wordt gewerkt met gedragsregels in de Algemene Plaatselijke Verordening, het mogelijk maken van melden van straatintimidatie bij de gemeente of publiekscampagnes.
De stichting Rutgers biedt toolkits voor horeca, festivals en studentenverenigingen onder de naam Ben Je Oké?. Deze stimuleren medewerkers en bezoekers om op elkaar te letten en te vragen hoe iemand zich voelt als er sprake lijkt te zijn van ongewenste situaties.
De verantwoordelijken, burgemeester Lucas Bolsius en wethouder Paffen-Zeenni, beloven voor april van dit jaar een voorstel voor aanpak van straatintimidatie in Amersfoort naar de gemeenteraad te sturen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.