Warmtebedrijf Amersfoort wil samen met waterschap warmte winnen uit rioolwater

Voorbeeld van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Voorbeeld van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. © RTV Utrecht / Michael van Houwelingen
Amersfoort - Het waterschap Vallei en Veluwe is een samenwerking aangegaan met het Warmtebedrijf Amersfoort voor warmtewinning uit de Amersfoortse rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hiermee kunnen volgens het waterschap 7.000 huishoudens hun huis verwarmen.
De warmte wordt uit het gezuiverd rioolwater van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie gehaald. Dat wordt aquathermie genoemd. Deze warmte gaat normaal gesproken verloren bij lozing op het oppervlaktewater.
Het waterschap zegt in in een persbericht deze samenwerking aan te gaan 'vanwege het grote maatschappelijke belang van de verduurzaming van de warmtevoorziening in Nederland'. Naast het Warmtebedrijf en het waterschap is ook de gemeente Amersfoort onderdeel van de samenwerking.

Vragen over Warmtebedrijf Amersfoort

Afgelopen september stuurde het college van burgemeester en wethouders een ‘aanmoedigingsbrief’, waarin de gemeente aangeeft dit project te willen steunen en de doelen te onderschrijven. Het project past binnen de visie van Amersfoort om samen te werken aan het verduurzamen van warmtebronnen en Amersfoort versneld van het aardgas af te kunnen halen.
Er is de laatste tijd het nodige te doen over het Warmtebedrijf Amersfoort. Uit een onderzoek van De Stadsbron kwam naar voren dat het bedrijf een onduidelijke bedrijfsstructuur heeft. Bovendien heeft de gemeente beperkt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op dit bedrijf. Ook zijn er zorgen over gezondheidseffecten van het gebruik van biomassa (zoals houtresten).
Een aansluiting op hetr Amersfoortse warmtenet is trouwens niet goedkoop. Voor een aansluiting op het warmtenet moeten bewoners van 'Gebruikersvereniging warmte i.o. Luiaard, Kattekampen, Bergkwartier' per huishouden € 8.800 betalen, mits er zeventig procent aansluitingen gerealiseerd kunnen worden.
De aansluiting op het warmtenet is slechts een deel van de kosten. De kosten voor een ander fornuis, extra elektriciteitsaansluitingen en het verwijderen van de gasaansluiting komen er nog bij. Ook wordt verwacht dat de bewoners hun woning isoleren.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.