Regels tegen overlast door houtrook komen eraan maar niet alle raadsleden overtuigd van noodzaak

© Pixabay
Amersfoort - Raadsleden spraken dinsdagavond over het gebruik van overlast gevende houtkachels, open haarden en vuurkorven. Het is een deel van de gemeenteraad een doorn in het oog dat tegen die overlast weinig kan worden gedaan. Tot nu toe waren er nauwelijks regels en handhaving was eigenlijk niet mogelijk. Dat gaat wel veranderen. Voor het rookseizoen 2024/2025 moeten er beperkende regels gelden.
In februari 2022 nam de gemeenteraad al een besluit dat houtrookoverlast moet worden tegengegaan. Dat geldt nu al voor code oranje en rood. Hoe zit dat? De website Stookwijzer geeft daarover meer duidelijkheid.
(Artikel gaat verder onder het kader).

Stookwijzer

Op deze website wordt een melding gegeven over de huidige luchtkwaliteit. Dit kan zelfs opgezocht worden op postcode gebied, zelfs op eigen adres. Bij code oranje wordt dan bijvoorbeeld weergegeven:

'Het is beter nu geen hout te stoken. De rook waait weg, omdat er genoeg wind staat. Maar de luchtkwaliteit is matig. Stoken zorgt voor overlast. Mensen hebben last van jouw rook, bijvoorbeeld als ze longklachten hebben. Houd rekening met je buren.'

Ook wordt de luchtkwaliteit weergegeven in cijfers van 1 (=goed) tot 11 (=slecht). Op deze site is ook overlast te melden.

Op deze website is nog meer informatie over je eigen buurt te vinden, zoals fijnstof in de lucht of het geluidsniveau.

Met de komst van de zogenaamde Omgevingswet (een wet die onder meer alle ruimtelijke ordening en milieuregels in een wet heeft samengevoegd) kan de gemeente regels op gaan leggen. De fracties van GroenLinks en CDA wilden daarom weten hoever wethouder Johnas van Lammeren is met die plannen.

Papieren regels

In de commissievergadering gaf de wethouder een toelichting over de huidige stand van zaken. Het blijkt dat er nog wel wat stappen gezet moeten worden. Er moet eerst een deelplan worden opgesteld met als basis het voorkomen van gezondheidsschade. Daar kan houtrookoverlast dan een onderdeel van zijn.
Maar daarvoor moet eerst een tijdelijk (!) plan worden opgesteld dat aansluit op de wettelijke regelgeving die geldt vanaf 1 januari 2024. En pas in het derde kwartaal van dit jaar zal dan meer duidelijkheid zijn over de echte maatregelen.
Een procedure die raadslid Wytse Dassen (D66) deed verzuchten of het nu echt nodig was om al die papieren regels op te stellen en of het niet eenvoudiger kan. Hij verwees ook naar de gemeente Utrecht waar via de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) een verbod op vuur stoken in de open lucht is aangepast. Dat is een relatief simpele procedure en sneller te regelen.
De wethouder bleek wel open te staan voor die suggestie en beloofde het uit te zoeken. Hij beloofde ook om na te gaan of via het project Meet je stad van de WAR een specifiek onderzoek kan worden gedaan naar houtrookoverlast.

Tachtig klachten per jaar

Niet alle raadsleden zijn overtuigd van de nut en noodzaak voor strengere regelgeving. Buitengewoon raadslid Dirk Dekker (VVD) vroeg om hoeveel klachten het nu eigenlijk gaat. De wethouder had de informatie paraat. Het gaat om ongeveer 100 tot 120 klachten per jaar. Dat kan ook gaan om meerdere klachten over één overlastgever. De wethouder kon ook vertellen dat het uiteindelijk gaat om zeventig tot tachtig unieke klachten per jaar.
Die informatie riep bij een aantal raadsleden de vraag op of dan niet heel gericht die klachten aangepakt kunnen worden. Maar volgens de wethouder én diverse raadsleden kan dat alleen als je regels hebt opgesteld. Zonder regels heb je geen juridische basis om die specifieke overlast tegen te gaan.
De politiek blijft dan verdeeld tegen dit onderwerp aankijken. Een meerderheid wil het liefst zo snel mogelijk regelgeving. Een minderheid vindt schone lucht belangrijk, maar vindt andere kwesties belangrijker om te handhaven.
GroenLinks en CDA, de twee fracties die het onderwerp op de agenda hebben gezet, zullen zich nu beraden over volgende stappen. De kans dat Amersfoort het voorbeeld van de gemeente Utrecht gaat volgen lijkt aanwezig. Voor mensen die de overlast ervaren zal het zeker niet snel genoeg gaan.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.