Amersfoort wil in gesprek met inwoners over dreigende bezuinigingen

Een stadsgesprek in 2022 tijdens de coalitiebesprekingen.
Een stadsgesprek in 2022 tijdens de coalitiebesprekingen. © Nieuwsplein33
Amersfoort - Het komende jaar zal het woord bezuinigen regelmatig klinken vanuit het stadhuis. In 2026 wordt een forse bezuiniging vanuit het Rijk verwacht. Gemeenten noemen dat jaar daarom het ravijnjaar. De gemeenteraad besloot eerder dat bij alle programmaonderdelen in de begroting ongeveer vier procent bespaard moet worden. Het college van burgemeester en wethouders wil nu het gesprek aan met inwoners over de effecten van bezuinigingen en het maken van keuzes.
Dat het mes in de begroting moet heeft alles te maken met veranderingen in het gemeentefonds en provinciefonds. In deze fondsen wordt landelijk overheidsgeld verdeeld, dat gemeentes en provincies vervolgens kunnen besteden. Hoeveel geld er in deze fondsen zit, hangt af van de uitgaven die de landelijke overheid doet. Maar vanaf 2026 vervalt deze koppeling, waardoor er hoogstwaarschijnlijk minder geld in het gemeente- en provinciefonds belandt.
De Rijksoverheid heeft inmiddels beloofd om in 2026 een extra bijdrage van 1,1 miljard euro uit te trekken. Desondanks vrezen de gemeentes in dat jaar voor een collectief tekort van ongeveer drie miljard. Gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor jeugdzorg, woningbouw en armoedebeleid. Veel is nog onzeker. Eerder verklaarde de Tweede Kamer het onderwerp controversieel, wat inhoudt dat het huidige kabinet zich er niet meer mee bezighoudt en de kwestie overlaat aan een volgende ministersploeg.

Ambities

Toch ontkomen gemeenten er niet aan om voorbereidingen te treffen en rekening te houden met bezuinigingen in de begroting. Dat het pijn gaat doen en dat iedereen het zal merken is onvermijdelijk en daarom wil het college meningen en ideeën ophalen bij inwoners. Op donderdagavond 1 en 15 februari vinden er daarom zogeheten stadsgesprekken plaats. Een rondetafelgesprek met één van de bestuurders over ambities en activiteiten uit het coalitieakkoord. Dat gebeurde eerder in 2022 toen de coalitiebesprekingen plaatsvonden.
Alle bestuurders, zowel de burgemeester als de acht wethouders, zijn beide avonden aanwezig. Maar niet alle onderwerpen komen beide avonden aan bod omdat wethouders meerdere zogeheten portefeuilles hebben. Wie als inwoner deel wil nemen moet zich aanmelden via de website van de gemeente,

Waarover wordt er gesproken?

Op woensdag 1 februari tussen 19.30 en 22.00 uur

- Energietransitie - Astrid Janssen
- Gemeentelijk vastgoed en (circulaire) economie - Willem-Jan Stegeman
- Sport en bewegen - Ben van Koningsveld
- Gezondheid, wijkteams en Maatschappelijke ondersteuning, sociale basis - Micheline Paffen- Zeenni
- Kansengelijkheid en onderwijs - Nadya Aboyaakoub- Akkouh
- Ontwikkeling van de stad in relatie tot leefbaarheid, bereikbaarheid, groei woningen & arbeidsplaatsen - Rutger Dijksterhuis
- Kunst, cultuur, evenementen en MBO/HBO onderwijs - Tyas Bijlholt
- Beheer openbare ruimte, afval en milieu, dierenwelzijn - Johnas van Lammeren
- Handhaving & veiligheid - Lucas Bolsius

Op woensdag 15 februari 19.30 – 22.00 uur

- Wonen en woningbouw - Astrid Janssen
- Gemeentelijk vastgoed (circulaire) economie - Willem-Jan Stegeman
- Bestuurlijke vernieuwing en Samenwerking met de stad - Ben van Koningsveld
- Diversiteit, toegankelijkheid en Maatschappelijke ondersteuning, sociale basis - Micheline Paffen- Zeenni
- Rondkomen in Amersfoort - Nadya Aboyaakoub- Akkouh
- Ontwikkeling van de stad in relatie tot leefbaarheid, bereikbaarheid en groei woningen en arbeidsplaatsen - Rutger Dijksterhuis
- Mobiliteit - Tyas Bijlholt
- Dienstverlening gemeente - Johnas van Lammeren
- Handhaving en veiligheid - Lucas Bolsius

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.