Provincie wil dat Amersfoort en Leusden binnen half jaar met plan windmolens komen

© Pexels
Amersfoort/Leusden - De provincie geeft Utrechtse gemeenten nog een half jaar de tijd om zelf met plannen te komen om duurzame energie op te wekken. Dat schrijft RTV Utrecht. Als gemeenten niet met voldoende concrete plannen komen, neemt de provincie de leiding.
Vandaag onthulde de provincie een lijst met 27 locaties die het meest kansrijk zijn voor windmolens. Onder meer langs de A28 bij Leusden en bij de Vlasakkers in Amersfoort.
Dat een gebied aangewezen is als meest kansrijk voor windenergie betekent niet automatisch dat er windmolens komen. "De lijst is ruim opgesteld", zegt gedeputeerde Huib van Essen. "We hebben lang niet alle van de 27 locaties nodig om onze gezamenlijke doelen te halen."
Afhankelijk van het aantal extra zonneparken komen er in de provincie ongeveer vijftig windmolens bij. Per geschikte locatie komen minimaal twee of drie windmolens. De lijst moet gemeenten volgens de gedeputeerde helpen bij het maken van een keuze voor windenergie, al denkt hij ook dat een paar wethouders de lijst naast zich neerleggen en kiezen voor zonne-energie.
Gemeenten krijgen nu de kans om de komende zes maanden zelf besluiten te nemen over locaties om duurzame energie op te wekken, daarbij mogen ze de meest kansrijke gebieden negeren. Als het na een half jaar gemeenten niet lukt, of gemeenten niet willen en de zogenaamde RES-doelstellingen niet worden gehaald, dan zal de provincie zelf stappen ondernemen om windenergie mogelijk te maken.
In totaal zijn 99 locaties door de provincie onderzocht. Na een milieuonderzoek, een burgerforum en een online enquête zijn uiteindelijk 27 locaties als meest geschikt geacht. Op 8 van de 27 locaties zijn gemeenten zelf al bezig met plannen voor windmolens.

Bezwaar in Leusden

De omgeving van de snelweg lijkt in eerste instantie een ideale omgeving voor het plaatsen van grote windmolens. Toch blijkt dat in de praktijk niet zo makkelijk en stuit het volgens tegenstanders op allerlei bezwaren. "Windturbines maken mensen ziek met hun geluid", aldus Frank de Wit van Lokaal Belangrijk uit Leusden in maart vorig jaar. Hij was toen nog fractievoorzitter. Inmiddels is hij wethouder.
Ook Leusdense burgers, verenigd in de Werkgroep Beekdal Leusden, maakten eerder bezwaar tegen provinciale plannen om de mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines langs de A28 te onderzoeken.

Zo min mogelijk hinder

In het milieuonderzoek is onder meer gekeken naar locaties die zorgen voor zo min mogelijk hinder voor natuur en omwonenden. In het burgerforum en de online enquête werden inwoners gevraagd naar welke criteria zij het meest belangrijk vinden. Op de enquête was kritiek. Zo vonden de gemeente De Ronde Venen en lokale actiegroepen het onderzoek sturend, suggestief en ondemocratisch.
De twee belangrijkste keuzes in de enquête waren: afstand tot woningen en afstand tot natuurgebieden. Deze thema's hebben dan ook het zwaarst meegewogen bij de keuze voor de meest geschikte gebieden. Inwoners konden ook punten verdelen over tien stellingen. De twee stellingen die de meeste punten kregen waren: 'zet de windmolens op plekken waar al veel geluid is, zoals spoorwegen of drukke wegen' en 'zorg dat vogels en dieren zo min mogelijk last hebben van windmolens'.
Sommige gebieden die eerder al door een gemeente waren afgewezen als locatie voor windenergie zijn toch aangewezen als meest kansrijk gebied, zodat de betreffende gemeente "weet dat daar wel kansen zijn". Als plannen voor windenergie uiteindelijk concreet worden dan hoopt gedeputeerde Van Essen dat veel windmolens in lokaal eigendom komen, zodat inwoners ook kunnen meeprofiteren en het draagvlak groter wordt.
De provincie zal geen stappen ondernemen voor windenergie op de locaties vóór 2030.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.