Gasloze wijken moeten er komen, maar een aansluiting op het warmtenet is peperduur

Bewoners Luiaard en Kattekampen  presenteren hun plannen.
Bewoners Luiaard en Kattekampen presenteren hun plannen. © Nieuwsplein33
Amersfoort - De commissievergadering van de gemeenteraad stond dinsdag in het teken van een wijkgerichte aanpak van de zogenaamde warmtetransitie. Bedoeld wordt dat Amersfoort van het gas af moet en er alternatieve warmtevoorzieningen moeten komen. In de vorige collegeperiode is gekeken of Schothorst Zuid als eerste wijk aangesloten kon worden op het warmtenet. Duidelijk is nu dat die pilot is mislukt.
Dinsdag kregen de raadsleden geen kant en klaar voorstel om over te praten, maar kwamen verschillende vertegenwoordigers van buurten of wijken aan het woord. Zij hebben wel ideeën over een aanpak in hun omgeving. Duidelijk is dat per wijk of buurt heel verschillend naar de mogelijkheden wordt gekeken.
In Schothorst is de Warmtestem Schothorst (Zuid) actief, een collectief van ongeveer 150 bewoners die al van vanaf 2020 meepraten over oplossingen in de wijk. Wethouder Astrid Janssen heeft in de vorige raadsperiode geprobeerd om deze wijk van het gas te krijgen. Aanvragen voor een Rijkssubsidie faalden en in de wijk ontstond veel onrust. Het bewonerscollectief is in die tijd ontstaan. Uit hun presentatie bleek dat zij zich niet meer bezighouden met aansluiting op het warmtenet. Voor hen is de prioriteit isoleren en aansluitingen met zonnepanelen.

Sceptisch

In Nieuwland is er een buurtteam in oprichting voor Hoge Hove en Waterland. Dit is een gebied van ongeveer 800 bewoners. Zij zijn nog maar net begonnen en kijken nog naar alle opties. Een onafhankelijk bureau, betaald door de gemeente, helpt hen daarbij. Zij willen het komende halfjaar met een buurtplan komen. De ervaring is tot nu toe wel dat buurbewoners nog erg sceptisch zijn over de mogelijkheden.
Het meest concreet was de presentatie van de 'Gebruikersvereniging warmte i.o. Luiaard, Kattekampen, Bergkwartier'. Zij hebben een aanbod gekregen van het Warmtebedrijf Amersfoort (WBA). Voor een aansluiting op het warmtenet moeten zij per huishouden € 8.800 betalen, mits er zeventig procent aansluitingen gerealiseerd kunnen worden. De Gebruikersvereniging moet zelf aantonen dat dit aantal gehaald wordt.
Voor deze buurten moeten er dan 200 aansluitingen zeker zijn. Dat wordt nog niet gehaald, er zijn nu 119 bewoners bereid die stap te maken. Opvallend is dat het aanbod, volgens de website AmersfoortDuurzaam.nl geldt tot 15 januari. Daarna vervalt het aanbod.
(Artikel gaat verder onder de foto).
© Nieuwsplein33

Extra kosten

De aansluiting op het warmtenet is slechts een deel van de kosten. De kosten voor een ander fornuis, extra elektriciteitsaansluitingen en het verwijderen van de gasaansluiting komen er nog bij. Ook wordt verwacht dat de bewoners hun woning isoleren. Als dat allemaal is geregeld, kan er wel een subsidie worden aangevraagd. Dat moeten bewoners zelf doen, de totale investering wordt uiteindelijk op zo’n € 7.500 ingeschat, nog afgezien van de maandelijkse kosten.
De Gebruikersvereniging is desondanks erg positief. Zij zien vooral de voordelen en willen graag samenwerken met zowel het WBA als met de gemeente. Om die samenwerking met de gemeente te realiseren, ondertekenden vertegenwoordigers van de Gebruikersvereniging met wethouder Astrid Janssen een intentieovereenkomst.
Raadsleden kregen bij de presentaties de gelegenheid om vragen te stellen. In de wandelgangen lieten zij blijken niet helemaal gelukkig te zijn met deze manier van vergaderen. Het werd wel leuk bevonden om met bewoners te praten en hun ervaringen te horen, maar onder raadsleden leven zorgen over de positie van het Warmtebedrijf Amersfoort. Diverse raadsleden hebben de artikelen reeks op De Stadsbron gelezen over dit bedrijf en willen daarover meer weten van het college.

Positie Warmtebedrijf Amersfoort

Raadsleden Angeliek Noortman (CDA) en Natjanja Vreugdenhil (Partij voor de Dieren) hebben zeven weken moeten wachten op antwoorden op vragen, onder andere over het gebruik van biomassa, die zij op 21 november vorig jaar hebben gesteld. Opvallend in de beantwoording is dat het gebruik van biomassa als warmtebron niet wordt bijgehouden op het niveau van de gemeente. Dat is vreemd, omdat juist in het coalitieakkoord is afgesproken om het gebruik daarvan te verminderen. Als niet wordt bijgehouden hoeveel er gebruikt wordt, is ook niet te bepalen hoeveel er wordt verminderd.
Inmiddels heeft raadslid Sieta Koet van Amersfoort2014 een groot aantal schriftelijke vragen ingediend over de positie van het Warmtebedrijf Amersfoort. Haar vragen gaan vooral over de onduidelijke bedrijfsstructuur van het Warmtebedrijf, de mogelijkheid van de gemeente invloed uit te oefenen op dit bedrijf én de gezondheidseffecten van het gebruik van biomassa (zoals houtresten). Zij wil ook meer weten over de herkomst van de biogrondstoffen. Volgens haar wil het Warmtebedrijf niet meewerken bij de controle op certificaten die herkomst vastleggen. De invloed van de gemeente op het bedrijf lijkt op die manier niet te functioneren.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.