Hoe raadsleden in Amersfoort soms creatief omgaan met de waarheid

Gemeenteraad Amersfoort
Gemeenteraad Amersfoort © Nieuwsplein33
Amersfoort - Tijdens de laatste raadsvergadering van 2023 stonden oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar. In de betogen van de verschillende raadsleden werden stellingen geponeerd zonder enige onderbouwing. De vraag dus: in hoeverre zijn deze stellingen en aannames juist? De Stadsbron deed onderzoek gedaan naar een aantal van deze stellingen en komt tot de conclusie dat raadsleden niet altijd de waarheid vertellen.
Zo zei fractievoorzitter Tom van Lamoen van Amersfoort voor Vrijheid in één van zijn bijdrages dat het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezing in 2022 ongeveer 50% was. Hierop kwam direct verweer van de de burgemeester die zei dat dit hoger was hoewel hij ook niet wist hoeveel hoger precies. De opkomst in 2022 bedroeg 56,37% en in heel Nederland 50,99%.
Je zou kunnen zeggen dat Van Lamoen jokt, maar hij gebruikte dit in de context van een vergelijking tussen de gemeenteraadsverkiezingen 2023 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. Het verschil in opkomst van 25,54% ten opzichte van 2023 is voor de spreker aanleiding om het mandaat van deze coalitie in twijfel te trekken; is hier nog sprake van een meerderheid van de burgers die het college ondersteunen?

Ibiza aan de Eem

Fractievoorzitter Christian van Barneveld van de Partij voor de Dieren sprak over de klimaatcrisis die ondanks de uitslag van dit referendum gewoon doorgaat. De hittekaart van Amersfoort zou geen verschil laten zien tussen Amersfoort Noord en Amersfoort Zuid. Op 27 december publiceerde De Stadsbron echter een artikel waarin onderbouwd aangetoond wordt dat Amersfoort Noord veel minder hittestress kent dan het gebied Langs Eem en Spoor.
(Artikel gaat verder onder het kaartje).
Hittekaart van Amersfoort
Hittekaart van Amersfoort © https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl
Wel roept deze hittekaart de vraag op waarom uitgerekend in het zwaarst getroffen deel van Amersfoort, het Soesterkwartier, nog ruim 5000 woningen met stedelijke dichtheid gebouwd gaan worden. De richtlijnen voor groene ruimte worden dan helemaal niet meer gehaald. Is Zandvoort aan de Eem inmiddels afgebroken, lijkt er een Ibiza aan de Eem bij te komen.
Tot zover een greep uit de relatief eenvoudige factchecking. In het tweede deel zal worden ingegaan op de gebruikte argumenten rond de uitslag van het Amersfoort Panel en de argumenten die partijen aanhalen om niet alles van het referendum over te nemen. Ook zal nader ingegaan worden op de relatie tussen parkeernorm, parkeervisie en woningbouw en het kennisniveau van de Amersfoortse kiezer.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.