Beschadigd vertrouwen en lastige dossiers, 2024 wordt een politiek gevoelig jaar

© Beeldbewerking Nieuwsplein33
Amersfoort - Het is anderhalf jaar geleden dat er een nieuw college van burgemeester en wethouders aantrad in Amersfoort. Dat betekent dat in 2026 alweer nieuwe verkiezingen gehouden worden. Het college heeft dus nog maar twee jaar om het beleid vanuit het coalitieakkoord uit te voeren. Er zal het komende jaar dan ook hard gewerkt moeten worden en dat roept de vraag op wat we dit jaar kunnen verwachten.
Dit jaar zal in ieder geval begonnen worden met de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Wethouder Micheline Paffen-Zeeni heeft al gezegd raadsleden regelmatig mee te nemen naar de bouwplaats om hen persoonlijk de voortgang te laten zien. Zij zal de bouwhelm al op de werkkamer hebben liggen.
Vooralsnog zal in het oude stadhuis doorgewerkt worden, zoals aan de plannen voor de windmolens op de rand van de Isselt bij de grens met Soest. Dit jaar zal een omgevingsadviesraad aan het werk gaan om een advies aan de gemeenteraad voor te bereiden. De politiek is hierover nog steeds verdeeld, maar het plan maakt wel deel uit van het coalitieakkoord.

Wijk voor wijk, straat voor straat

Een wethouder die het zeker druk gaat krijgen is Tyas Bijlholt. Hij moet de wijken in om uit te leggen waarom het nieuwe parkeerbeleid toch doorgevoerd wordt. Hij moet in opdracht van de raad beginnen in wijken waar overlast wordt ervaren. Het zal geen gemakkelijke klus zijn. Het beeld in de stad is, dat de gemeenteraad in meerderheid, de uitslag van het referendum grotendeels naast zich heeft neergelegd. Dat vraagt om een invoelende manier van communicatie en participatie.
Het is niet het enige lastige dossier in zijn portefeuille. Waarschijnlijk zal in januari ook een voorstel naar de gemeenteraad komen over de restanten van de plannen van de Westelijke Ontsluiting. In het coalitieakkoord is afgesproken dat alleen verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten nog doorgaan, waarbij een fietstunnel onder het spoor een optie is. Uit de wandelgangen is vernomen dat ProRail hier niets voor voelt. Het voorstel zal waarschijnlijk alleen maar enkele andere fietstunnels en enkele verbeteringen inhouden. De fietstunnel onder het spoor wordt vooruitgeschoven.

Bouwen, bouwen, bouwen

De woningnood staat hoog op de politieke agenda maar echte grote projecten zijn nog steeds niet gestart. De verwachting is dat nu vooral eerst plannen rond De Nieuwe Stad en het Eemplein gerealiseerd gaan worden. Bewoners kregen een uitnodiging voor 24 januari voor een inloopbijeenkomst en er is tot 31 januari de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Het totale plan voor De Nieuwe Stad bevat zo’n 850 woningen en maar liefst 10.000 m2 kantoorruimte.
De kans dat bij de Wagenwerkplaats eindelijk de schop de grond in gaat lijkt ook aanwezig. Op de valreep van 2023 zijn een aantal ontwerpbestemmingsplannen ter inzage gelegd (nodig om tot definitieve bouwplannen te komen). Dat gaat om plannen rond de Bosweg, Landgoed Blom en Zon en Schild. Dat betekent nog niet dat in dit jaar daar overal gebouwd gaat worden, maar de plannen worden wel reëler.

Klimaat en natuur

De ambities in het coalitieakkoord zijn helder. Het beleid moet gericht zijn op de generaties na ons. Een belangrijk thema is de energietransitie. Het is niet duidelijk wat de stand van zaken is van het plan om in Schothorst-Zuid een warmtenet te ontwikkelen. De verwachting is dat de gemeenteraad wel zal willen praten over de publicaties op De Stadsbron over de grote zakelijke belangen bij het Warmtebedrijf.
Inmiddels is Amersfoort uitgeroepen tot de stad die bomen plant die goed zijn voor de natuur. Er is ook een omgevingsplan Groen-Blauw tot 2040 door de raad aangenomen. Dat is een plan hoe komende jaren het groen in de stad wordt aangepakt en verbeterd. Met blauw wordt het water in de stad bedoeld. Naar verluidt komt wethouder Johnas van Lammeren binnenkort met een plan om het dierenwelzijn te verbeteren.

Zorgen op gebied van sociaal beleid

Het komende jaar wordt gezocht naar bezuinigingen in de hele begroting. In 2026 wordt een forse bezuiniging vanuit het rijk verwacht, gemeenten noemen daarom 2026 al het ravijnjaar.
De gemeenteraad heeft besloten dat bij alle programma onderdelen ongeveer vier procent bespaard moet worden. Voor de begroting van het sociaal beleid, die ongeveer 285 miljoen bedraagt, zal dat dan zo’n 11,4 miljoen gaan worden. Dat zijn forse bedragen dus de kans dat het gevolgen zal hebben voor de uitvoering van het sociale beleid is redelijk groot.

Participatie een zorgenkindje

Het afgelopen jaar zijn een aantal stappen gezet op het gebied van een andere manier van samenwerken met de stad. Er zijn stappen gezet om een Gelote Burgerraad in te stellen, er is een jongerenraad geïnstalleerd en de eerste kinderburgemeester is al bijna door haar eerste termijn heen. Dit jaar wordt weer een nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd.
Participatie is nog steeds een zorgenkindje in Amersfoort. Vooral bij bouwprojecten is het een lastig te beheersen onderwerp. Wethouder Rutger Dijksterhuis heeft laten doorschemeren het komende jaar als gemeente de participatie beter te gaan regisseren. In de nieuwe omgevingswet (die alles regelt rond ruimtelijke plannen, inclusief inspraak) wordt de regie juist bij de ontwikkelaar neergelegd. De wethouder heeft plannen om, ondanks die wet, toch meer als gemeente de regie te willen houden. Om op die manier beter te kunnen inspelen op wat er leeft bij bewoners.

'Bloed geroken'

Het zal zeker een politiek gevoelig jaar gaan worden. Twee jaar voor de komende verkiezingen zullen partijen zich meer gaan profileren. In de laatste raadsvergadering van 2023 is voor het eerst weer een verharding van oppositie tegenover de coalitie zichtbaar geworden, met zelfs een heuse motie van afkeuring. Er is zogezegd 'bloed geroken' en oppositiepartijen zullen zeker hardere politiek gaan voeren. Het zal leiden tot meer discussies en hopelijk goede debatten in de raad. Kortom de moeite van het volgen waard.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.