Amersfoort wil verkeersaso's aanpakken maar beschikt niet over de middelen

© RTV Utrecht
Amersfoort - Slapen met de ramen dicht en oordoppen in, niet meer buiten op het balkon zitten en extra isolerend glas aanschaffen. Veel Amersfoorters ervaren overlast van extreem lawaai, vaak veroorzaakt door illegale uitlaten op een auto en verkeershufterig gedrag. Uit een notitie van het gemeentebestuur blijkt dat de klachten serieus worden genomen, maar dat de gemeente eigenlijk nauwelijks iets kan beginnen.
Raadsleden praten volgende week dinsdag verder over het onderwerp excessief verkeerslawaai. Dat gebeurt op initiatief van het CDA, GroenLinks en D66. Dat het onderwerp veel Amersfoorters bezighoudt bleek in september toen er ook over dit onderwerp werd gesproken en de publiekstribune bomvol zat.
Er werd toen door het gemeentebestuur ook toegezegd om informatie op te halen over de aanpak van geluidsoverlast van verkeer bij de gemeente Rotterdam. Dat is inmiddels gebeurd. Uit de notitie blijkt dat het mogelijk is om op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening boetes op te leggen voor opzettelijk verkeerslawaai zoals het onnodig hard optrekken of een knallende uitlaat. Het vastleggen van extreem geluid is een lastiger verhaal.

Meetapparatuur ontbreekt

Om te beginnen is er meetapparatuur nodig om het geluid vast te leggen en een boa (bijzondere opsporingsambtenaar) in de stad heeft zo'n soort apparaat niet. Ook is er geen vaste meetapparatuur in de stad aanwezig. Daar komt bij dat een weggebruiker direct moet worden aangehouden wanneer er een mogelijke overtreding gemeten wordt. Daarnaast moet worden bewezen dat er sprake is van onnodig geluid. Dat is geen algemene norm, per type auto of motor is dit anders.
De handhaving op snelheid is volledig in handen van de politie. Boa’s hebben op dit gebied geen enkele bevoegdheid. Op dit moment zijn er een paar locaties in de stad waar door de politie extra wordt ingezet op snelheidsovertredingen naar aanleiding van klachten. Het aantal waargenomen overtredingen is echter zeer beperkt.

Capaciteit van boa's beperkt

Er lopen in Amersfoort relatief weinig boa's rond, 28 in totaal. Ter vergelijking: in Breda, een stad van vergelijkbare omvang, zijn er tachtig boa's. Ook de politiecapaciteit is beperkt in de stad, een probleem wat landelijk opgelost moet worden.
In Rotterdam wordt gewerkt met het opleggen van een last onder dwangsom. Gemeentelijke handhavers houden gerichte acties in straten waar sprake is van veel overlast. Handhavers constateren, rapporteren en leggen de last onder dwangsom op. Bij iedere opvolgende overtreding moet de bestuurder dan een dwangsom betalen ter hoogte van 500 euro oplopend met een maximum 3000 euro.
Ook is er in Rotterdam een speciaal 'verkeersaso team' opgericht dat zich specifiek richt op het handhaven op verkeersasociaal gedrag. Het gemeentebestuur van Amersfoort schrijft in de notitie dat dit soort gerichte acties een wijze van inzet vragen die de organisatie niet kan leveren. De gemeente zoekt wel uit of het mogelijk is om gebruik te maken van meetapparatuur die in handen is van de politie op regionaal niveau.

Geluidsmiley’s

Om verkeersoverlast zoveel mogelijk te voorkomen wijst het college van burgemeester en wethouders er verder op dat bestuurders minder kans krijgen om hard te rijden door meer 30 km/uur-zones in te voeren. Op 16 januari zal de gemeenteraad hierover spreken. Ook kunnen wegen anders ingericht worden.
Tenslotte kijkt de gemeente naar het inzetten van zogeheten geluidsmiley’s; een bord langs de weg dat aangeeft of je veel herrie maakt of niet. De provincie schaft deze borden aan. In overleg met de provincie kijkt de gemeente waar dit bord geplaatst kan worden.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.