Dertig kilometer per uur moet de norm worden in de stad

© RTV Utrecht
Amersfoort - De maximumsnelheid op een aantal Amersfoortse wegen gaat omlaag. Dat meldt De Stad Amersfoort. Als de plannen doorgaan krijgen wegen die naar een bepaalde wijk leiden een maximum van dertig kilometer per uur als er geen apart fietspad is. Hoeven fietsers niet op de rijbaan te rijden, dan mag er, net zoals nu het geval is, nog steeds vijftig kilometer per uur worden gereden.
Het gevolg is dat automobilisten op doorgaande wegen gewoonlijk hun bestaande snelheid kunnen aanhouden, maar gedurende de laatste meters naar hun bestemming gas moeten terugnemen. Deze ingrepen maken het autoverkeer niet per se sneller maar wel veiliger, zo schrijft verkeerswethouder Tyas Bijlholt aan de gemeenteraad. De veiligheid staat dus voorop.
Wanneer deze maatregelen worden ingevoerd, staat nog niet vast. Wel heeft het college van burgemeester en wethouders al besloten om in de eerste helft van 2024 in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers over de dit onderwerp. Over de snelheid van het openbaar vervoer wordt dan gesproken met de provincie. Vooralsnog blijft de snelheid van de belangrijkste buslijnen onveranderd.
Er komen ook beperkingen buiten de bebouwde kom: in beide categorieën gaat daar de maximumsnelheid naar zestig kilometer. Eerst wordt de bebording aangepast, daarna pas de wegen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.