Het parkeerbeleid zorgt voor de eerste stevige botsing in de raadzaal

De discussie over het parkeerbeleid in de raadzaal liep hoog op.
De discussie over het parkeerbeleid in de raadzaal liep hoog op. © Gemeente Amersfoort
Amersfoort - Voor het eerst in deze raadsperiode stonden oppositie- en coalitiepartijen lijnrecht tegenover elkaar. In de jaren hiervoor was dat eerder regel dan uitzondering, maar juist de laatste tijd leek er meer ruimte voor een normale discussie. Tijdens de bespreking over de uitslag van het referendum liepen de emoties hoog op.
Zowel coalitie als oppositie probeerden voorafgaand aan het debat het beleid al bij te stellen met maar liefst zestien wijzigingsvoorstellen. Bij de start van het agendapunt bleek als snel dat de sfeer grimmig werd. De discussie werd langs een aantal lijnen gevoerd. De eerste lijn was dat het parkeerbeleid als zodanig volledig verkeerd was en daarom van tafel moest. De VVD ging er gestrekt been in.
“Wethouder Bijlholt huppelt nog steeds in groene straten, maar de burger heeft gesproken, het rampzalige plan moet van tafel”, aldus fractievoorzitter Maarten Flikkema. Oppositiepartij DENK deed er nog een schepje bovenop en verweet de coalitie 'autootje pesten'. Volgens voorman Tahsin Bülbül wil deze coalitie de auto afpakken van de mensen en het bezit ervan als melkkoe gebruiken. Het college kijkt vanuit een zelfverheven positie neer op autobezitter, was zijn boodschap.

Nagel aan doodskist democratie

De tweede lijn die zichtbaar werd was de principiële lijn. Er is de burgers om raad gevraagd, de uitslag is duidelijk, dus moet het beleid van tafel. Maar hier waren tijdens de discussie wel verschillen zichtbaar. Amersfoort voor Vrijheid ging daarin ver. De uitslag naast je neerleggen is de laatste nagel aan de doodskist van de democratie, volgens voorman Tom van Lamoen. Hij verwees ook de voorgestelde wijzigingsvoorstellen naar de prullenbak, die stelden niets voor. Fractievoorzitter Hugo Kruyt van de SP vond de uitslag heilig, de uitslag negeren ‘maakt iets stuk’. Beter Amersfoort en de Burger Partij Amersfoort sloten zich aan bij de lijn.
De PvdA had zelfstandig enkele wijzigingsvoorstellen ingediend en sommige andere meegetekend met coalitiepartijen. Er moet volgens fractievoorzitter Rob Smulders kennis genomen worden van de gevoelens in de stad en aanpassingen zijn nodig. Het proces had veel beter gemoeten.

Handreiking van Amersfoort2014

De rol van oppositiepartij Amersfoort2014 was net weer iets anders. Deze partij probeerde een handreiking te doen. Duidelijk is volgens Menno Fousert wél dat het beleid van tafel moet en dat er een nieuwe start gemaakt moet worden. In zijn motie vroeg hij om een leidraad op te stellen met als uitgangspunt de leefkwaliteit van de openbare ruimte. Die zou vervolgens de basis moeten zijn voor gesprekken in de stad en de dorpen zodat aan de hand daarvan keuzes gemaakt kunnen worden.
Daarmee probeerde Amersfoort2014 een handreiking te doen aan coalitie- en oppositiepartijen. De coalitiepartijen wilden echter niet dat het beleid van tafel ging maar waren wel bereid om het opstellen van een leidraad over te nemen. Voor Fousert ging die vlieger niet op. De uitslag van het referendum moet gerespecteerd worden.
De coalitie van D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren probeerde met de vele wijzigingsvoorstellen de grootste zorgpunten uit het beleid weg te nemen. De eerste vergunning wordt dertig euro, mantelzorgers moeten kunnen parkeren, voor minima moeten oplossingen komen, gesprekken voeren met de stad en specifiek met ondernemers. Voor de noordelijke wijken en de dorpen wordt pas na 2035 het beleid ingevoerd. Het moet allemaal als uitgangspunt bij de verdere uitwerking van het beleid meegenomen worden.
De achterliggende reden voor het handhaven van het beleid is dat deze plannen de kerndoelen van het coalitieakkoord raken. De stad leefbaarder en groener maken, hittestress aanpakken en klimaatbestendiger worden. De coalitie vreest ook dat, als het parkeerbeleid niet wordt uitgevoerd, de bouw van de duizenden nieuwe huizen in gevaar komt.

'Dictatuur van de meerderheid'

Tijdens het debat begonnen de emoties hoger op te lopen. De voorstellen passen het beleid weliswaar aan, maar het gaat erdoor niet van tafel. En daarmee wordt volgens de voltallige oppositie geen recht gedaan aan de uitslag van het referendum. Amersfoort voor Vrijheid sprak zelfs van 'een dictatuur van de meerderheid'. Een uitspraak die vervolgens in het verkeerde keelgat schoot bij Alex Engbers van het CDA.
Het werd duidelijk dat de oppositie geen poot aan de grond kreeg. Dat leidde vervolgens tot een opmerkelijke stap. Nadat bij de stemming over de motie van Amersfoort2014 duidelijk werd dat de voltallige oppositie tegenover de coalitie stond, besloten de oppositiepartijen hun eigen overige moties van tafel te halen. Zelfs handtekeningen die vooraf gezet waren werden teruggetrokken. Daardoor bleven alleen de wijzigingsvoorstellen van de coalitie over, die allen werden aangenomen, met alleen hun eigen stemmen voor. Een situatie die in deze periode nog niet eerder is voorgekomen.
De emotie moest een uitlaatklep vinden. De oppositiepartijen gebruikten de dinerpauze voor overleg en stelden een motie van afkeuring op. Niet tegen het college, maar tegen de coalitiepartijen. Een uniek gebaar, maar zonder gevolgen. De motie werd door de coalitie van D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren weggestemd.

Het beleid gaat gewijzigd door

De coalitie kan enerzijds opgelucht ademhalen. Het beleid kan doorgevoerd worden en er zullen nu gesprekken in de stad en dorpen gevoerd gaan worden. Pas daarna zal duidelijk worden welke concrete maatregelen genomen worden. Anderzijds zal er veel uitgelegd moeten worden. Het zal toch voor veel bewoners van Amersfoort voelen als het negeren van de uitgebrachte stem. De vraag is of deze schade vóór de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad kan worden hersteld.
De relatie tussen de verschillende partijen in de gemeenteraad bleek in volgende debatten dinsdagavond minder schade te hebben opgelopen. Na de felle discussie ’s middags volgden nog vele normale debatten met wisselende meerderheden. Laat op de avond kon gewoon van de jaarlijkse kerstborrel met bitterballen genoten worden.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.