Kosten nieuwe stadhuis zullen hoger uitvallen dan afgesproken bedrag van 83 miljoen

Impressie van het nieuwe stadhuis van Amersfoort gezien vanaf het Eemplein.
Impressie van het nieuwe stadhuis van Amersfoort gezien vanaf het Eemplein. © Gemeente Amersfoort
Amersfoort - De gemeente kwam op 24 november met het bericht dat het nieuwe stadhuis voor 83 miljoen euro wordt gebouwd. Opvallend, want tot nu toe ging iedereen uit van een bedrag van 118 miljoen. Er blijken echter heel wat meer kosten te zijn dan alleen het bedrag dat nodig is voor de bouw.
In de eerste plaats zijn de bouwkosten gestegen. Dat wordt door het gemeentebestuur in het bericht van 24 november ook toegegeven: “De bouwkosten voor het nu aanbesteedde bestek (=het ontwerp van de architect) blijken hoger dan wij hadden begroot. Door gebruik te maken van een aantal (technische) aanpassingen zijn die kosten verlaagd, maar nog steeds hoger dan eerder begroot.” Het college verwacht wel binnen het budget van 118 miljoen te blijven.
(Artikel gaat verder onder de kostenvergelijking).
© Nieuwsplein33
In het persbericht wordt verder vooral de nadruk gelegd op de vast afgesproken prijs met Dura Vermeer van 83 miljoen waarvoor de aannemer het stadhuis gaat bouwen. In feite heeft de gemeente met een vast bedrag loon- en prijsstijgingen afgekocht. Er wordt zelfs meer betaald, wat betekent dat prijsdalingen in de markt ten gunste komen voor de aannemer. Het college van burgemeester en wethouders vindt de zekerheid van de vaste prijs belangrijker dan een voordeel dat misschien te behalen is.

Meer kosten

Het project kent echter meer kosten dan de bouw- en loonkosten. De vaste prijs geldt daarom niet voor alle bouwwerkzaamheden. In de begroting zijn om te beginnen een aantal stelposten opgenomen. Dat zijn kosten die waarschijnlijk wel gemaakt zullen worden, maar waarvan nog niet helemaal zeker is voor hoeveel geld. Er wordt dan een bedrag opgenomen dat hoger of lager kan uitvallen. Die kosten worden wel gewoon doorberekend en vallen dus niet binnen de afgesproken prijs.
Ook is eventueel meerwerk niet opgenomen in de vaste aannemingsprijs. Dat zijn kosten die de aannemer moet maken als tijdens de bouw andere wensen door de opdrachtgever (de gemeente) worden opgegeven. Een aantal werkzaamheden moet nog worden aanbesteed, zoals de inrichting van het openbaar gebied en los meubilair. De kosten voor de bouw van het nieuwe stadhuis kunnen dus hierdoor nog steeds hoger uitvallen.

Onderhoud

In het hetzelfde bericht staat verder dat de betreffende aannemer, Dura Vermeer, nog eens achttien miljoen ontvangt voor twintig jaar onderhoud. Een bedrag van ongeveer van 900.000 euro gemiddeld per jaar.
Wethouder Micheline Paffen zegt hierover. "De aannemer is gevraagd om aan de hand van een onderhoudsplan een inschatting van de onderhoudskosten te maken voor twintig jaar. Dat heeft de aannemer gedaan. Het bedrag is vervolgens vertaald in een gemiddeld bedrag van 900.000 per jaar, waarvan de eerste jaren een veel lager bedrag nodig zal zijn. De aannemer wordt betaald aan de hand van gemaakte onderhoudskosten per jaar, dus veel minder aan het begin en meer aan het eind."
Desondanks klinkt een bedrag van achttien miljoen in twintig jaar voor onderhoud van een splinternieuw stadhuis toch erg hoog. Er was in 2021 voor onderhoud 833.000 euro per jaar gerekend, dus bijna 70.000 euro lager dan nu moet worden betaald. Dat is over die twintig jaar toch 1,4 miljoen euro meer. Een raadslid die recent om duidelijkheid vroeg, kreeg echter te horen dat het binnen het budget viel. Er werd niet op doorgevraagd, dus het blijft een beetje in het duister tasten.
(Artikel gaat verder onder de foto).
Impressie van het nieuwe stadhuis in Amersfoort.
Impressie van het nieuwe stadhuis in Amersfoort. © Gemeente Amersfoort

Risico’s

Een deel van de risico’s is verminderd en een deel ervan ligt nu bij de aannemer. Desondanks blijven er nog wel onzekerheden bestaan. In 2021 werden er al een aantal benoemd die nog steeds gelden. Een voorbeeld is het risico in de exploitatie van het nieuwe stadhuis. Er is rekening gehouden met een terugleveringsopbrengst van zonnepanelen. Of dit gerealiseerd gaat worden is onduidelijk. Het college meldt hierover dat het risico is toegenomen.
Deze en andere mogelijke onzekerheden zijn nader geanalyseerd door consultantbureau AT Osborne en andere experts. Om de risico’s af te dekken adviseren zij de post 'onvoorzien' met acht procent te verhogen. Het is gebruikelijk om in de bouwbegroting een post onvoorzien op te nemen om tegenvallers op te kunnen vallen.
Uit het advies dat de experts geven is af te leiden dat zij wel degelijk een verhoogd risico zien. Het college heeft echter besloten dit advies niet over te nemen en eventuele extra kosten te dekken uit de kapitaallasten. Een 50-jarige dekking, die is opgenomen in de gemeentelijke begroting.
De raadsleden hebben weinig vragen gesteld in de commissie. Er was zelfs geen besloten vergadering nodig. Blijkbaar zijn zij gerustgesteld door de geheime informatie die is gegeven en die helaas voor pers en publiek niet beschikbaar is. Zij moeten dus maar afwachten of het goed komt.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.