Amersfoort Panel bevestigt dat het parkeerbeleid terug moet naar de tekentafel

Een bord aan de Ringweg Randenbroek met een oproep om te komen stemmen voor het referendum.
Een bord aan de Ringweg Randenbroek met een oproep om te komen stemmen voor het referendum. © Nieuwsplein33
Amersfoort - Niet alleen uit de uitkomst van het parkeerreferendum maar ook uit de resultaten van het Amersfoort Panel blijkt dat er een grote kloof bestaat tussen de opvattingen van het gemeentebestuur en de inwoners. Dat concludeert De Stadsbron. Ruim 4000 deelnemers namen de moeite om een enquête in te vullen over de achterliggende redenen van de uitgebrachte 'ja' of 'nee'.
Direct na de uitslag van het referendum heeft de afdeling Onderzoek en Statistiek via de mail 6000 burgers van Amersfoort van 16 jaar en ouder die zich daarvoor opgegeven hebben, een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan een enquête over het referendum.
Het AmersfoortPanel vormt geen perfecte afspiegeling van alle Amersfoorters. Er zitten bijvoorbeeld relatief veel maatschappelijk betrokken mensen, hoger opgeleiden en Amersfoorters van middelbare leeftijd in het panel. Ook komt de leeftijdsgrens van 16 jaar niet overeen met de kiesgerechtigde leeftijd. Daarnaast blijken de respondenten vooral autobezitters te zijn, namelijk 91% heeft een of meer auto’s. Uiteindelijk hebben 4233 deelnemers de enquête ingevuld.

Vooral nadelen

Voor de gevraagde onderbouwing van het stemgedrag zijn de leden van het AmersfoortPanel op vier uitgangspunten uit het parkeerbeleid verder bevraagd en volgden per uitgangspunt nog verdere verdiepingsvragen. De uitgangspunten gaan over betaald parkeren, parkeerhubs, beperken van het aantal vergunningen en minder parkeerplaatsen bij nieuwbouw. Een meerderheid van de respondenten ziet op alle vier de gebieden vooral nadelen.
Een eerste analyse maakt verder duidelijk dat de panelleden weinig vertrouwen hebben in het oplossend vermogen van de voorgestelde maatregelen. Een op de vijf respondenten vindt zelfs dat de gemeente het autobezit niet mag ontmoedigen. Naast de financiële bezwaren zijn er ook bezwaren van meer fundamentele aard.
Geconcludeerd mag worden dat onder de inwoners een breed geleefde opvatting is dat dit niet het juiste beleid is. Aan het stadsbestuur en de gemeenteraad de taak om te werken aan een breed gedragen beleid.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.