Duizenden giftreinen teveel door Amersfoort

© Nieuwsplein33
Amersfoort - Het aantal giftreinen dat door de provincie rijdt lag afgelopen jaar vele malen hoger dan toegestaan. De gemeente Amersfoort publiceerde, na vragen van de ChristenUnie, de cijfers van 2022. Uit recente cijfers van het ministerie blijkt dat het aantal goederenwagons met gifstoffen dat over het Utrechtse spoor gaat niet is afgenomen. En dat gaat de komende jaren ook niet gebeuren.
Onder andere de stadsbesturen van Amersfoort en Utrecht vragen al lange tijd om maatregelen om de hoeveelheid treinen omlaag te krijgen. Op twee trajecten worden meer gevaarlijke stoffen vervoerd dan mag: van Amersfoort naar Utrecht en van Amersfoort naar Apeldoorn. Het gaat om honderden wagons meer dan is toegestaan. Die vervoeren brandbare en gevaarlijke gassen en vloeistoffen.

Bijna 2000 wagons teveel

Het traject Amersfoort- Apeldoorn spant de kroon: daar gingen in 2022 1107 wagons met brandbare vloeistof over het spoor. Het toegestane maximum ligt op 400. Daarnaast reden 891 wagons met brandbaar gas, terwijl dat er tien mogen zijn.
Een ander traject in de provincie met veel te veel giftreinen is Amersfoort-Utrecht. Daar mochten van bovengenoemde categorieën helemaal geen wagons over het spoor. Toch werden er 305 wagons met brandbaar gas en 96 wagons met zeer brandbare vloeistof verplaatst. Dat maakt samen net geen 2000 wagons met gevaarlijke stoffen in 2022. Deze overschrijdingen zijn er al jaren.
Dat er meer wagons met gevaarlijke stoffen worden vervoerd is niet nieuw. Dat heeft te maken met de Betuwelijn en een nieuwe spoorlijn in Duitsland. Nu die werkzaamheden langer gaan duren, gaat het aantal giftreinen door de provincie niet afnemen.

Werkzaamheden

De Betuwelijn is een traject van 170 kilometer tussen Rotterdam en Zevenaar, speciaal bedoeld voor goederenvervoer. Tussen Zevenaar en Oberhausen wordt ook een goederentraject aangelegd, het zogenoemde 'Derde Spoor'. Het project heeft meerdere malen vertraging opgelopen.
De verwachting was dat de werkzaamheden aan die spoorlijn eind 2022 af zouden zijn, maar ze gaan nog zeker tot en met 2025 duren. Door die werkzaamheden wordt de Betuwelijn niet volop gebruikt, maar worden alternatieve routes door Nederland gereden om de goederen alsnog naar Duitsland te krijgen.

Grote zorgen

Al in 2016 trokken beide gemeenten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de bel, omdat ze zich grote zorgen maken over de hoeveelheid giftreinen. Gevreesd wordt voor extra risico’s voor omwonenden. In de beantwoording van de vragen geeft het college van Amersfoort aan dat die risico’s voor mensen die aan het spoor wonen inderdaad toeneemt.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.