De nog te kiezen nachtburgemeester zal geen bloemetje krijgen

© Pixabay
Amersfoort - Tijdens gemeenteraadsvergaderingen worden regelmatig voorstellen van partijen besproken die zijn bedoeld om het beleid bij te stellen. Zo kreeg de Partij voor de Dieren het dinsdag voor elkaar dat het 'bedankbloemetje' werd afgeschaft en D66 kreeg de handen op elkaar voor een gekozen nachtburgemeester.
De gemeenteraad vergadert vooral over voorstellen die door het college van burgemeester en wethouders zijn voorbereid. Er worden ook regelmatig voorstellen van partijen besproken die dat doen door een motie in te dienen. Hiermee proberen ze om vanuit hun eigen partijvisie het beleid bij te stellen. Coalitiepartijen proberen op deze manier om zich te profileren buiten de afspraken in het coalitieakkoord om en oppositiepartijen proberen zo om het coalitieakkoord bij te stellen.
Moties hebben een duidelijk politiek doel. De bespreking ervan is dus interessant om te zien hoe de verhoudingen in de gemeenteraad eventueel verschuiven. Deze week werden er vier van dit soort politieke voorstellen, moties, ingediend. Twee daarvan sprongen er uit.

Geen bedankbloemetje meer

De Partij van de Dieren probeert regelmatig het groene profiel nog meer voor het voetlicht te brengen. Deze week gebeurde dat door aandacht te vragen voor een meer duurzaam bedankje bij speciale gelegenheden. De partij is erachter gekomen dat er door de gemeente jaarlijks 1800 bloemenboeketten worden weggegeven. Volgens de partij heeft dat een grote impact op het klimaat door energiegebruik in de kassen, gifgebruik bij het telen van bloemen en de uitstoot tijdens het transport. De partij vroeg daarom in motie over te stappen op duurzame en lokale bedankjes in plaats van een boeketje.
De motie kreeg op voorhand al steun van GroenLinks en Beter Amersfoort. Het college van burgenmeester en wethouders gaf aan dat zij al veel rekening houdt met het milieu maar de zorgen begrijpt en daarom positief is over de oproep van de Partij van de Dieren. Toch ontstond er een heus debat. Het CDA had zelfs een speciale 'woordvoerder snijbloemen' benoemd, fractievoorzitter Jan de van de Schueren.
Krijgen we volgende keer een motie met een verbod op het dragen van leren schoenen?
Raadslid Hans van Wegen, Burger Partij Amersfoort
Hij nam er de tijd voor. Het CDA ziet met lede ogen aan dat de Partij van de Dieren zich wel erg vaak profileert en dat dit ook ten kosten gaat van de profilering van andere coalitiepartijen. Dus grijpt het CDA dit soort momenten aan om tegengas te bieden. Jan de van de Schueren vertelde dat de fractie van het CDA zich had afgevraagd wat ze hier nu weer mee moesten. De partij had zelfs een heuse peiling gehouden in een app-groep. Volgens de woordvoerder snijbloemen kwam daar uit dat er wel belangrijker zaken zijn om je druk over te maken. Het CDA liet merken de motie niet erg serieus te willen nemen en besloot tegen te stemmen.
Ook de Burger Partij Amersfoort wond zich op. “Krijgen we volgende keer een motie met een verbod op het dragen van leren schoenen?”, vroeg voorman Hans van Wegen zich af. De VVD deed er nog een schepje bovenop door aan te geven dat de hele stad wel andere zorgen heeft, bijvoorbeeld de woningnood. De fractievoorzitter van de VVD, Maarten Flikkema, zei zich geen zorgen te willen maken over een bloemetje. Hij gaf verder aan het college volledig te vertrouwen en geen behoefte te hebben om dit soort details te bespreken in de gemeenteraad.
Ondanks al deze kritische geluiden kreeg de motie toch een behoorlijke steun in de raad en werd met 23 stemmen voor en 16 tegen aangenomen.

Lang leve de nachtburgemeester

Het kon niet op deze week. D66, al bij voorbaat gesteund door GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PvdA, diende een motie in om een nachtburgemeester te laten verkiezen. Lisa Overmars (D66) lichtte toe dat een dergelijk persoon een verbindende rol kan spelen in het nachtleven van Amersfoort. Een soort ambassadeur en gesprekspartner voor horeca, cultuur- en festiviteiten, uitgaanspubliek en bewoners. En, zo zei Lisa Overmars: "D66 is voor een gekozen burgemeester, dus wij stellen voor om een verkiezing van de nachtburgemeester te organiseren.
(Artikel gaat verder onder de foto).
© Nieuwsplein33
'Dagburgemeester' Lucas Bolsius reageerde terughoudend. Een uitgebreide verkiezing, met in het achterhoofd het pas gehouden referendum, ziet hij niet zitten. Hij waarschuwde voor te hoge verwachtingen en gaf aan dat er weinig ambtelijke capaciteit is om dit allemaal te regelen. Bolsius verwees naar dichter Jules Deelder die in het verleden in Rotterdam een dergelijke rol had, die hij zichzelf aangemeten had. Bolsius vroeg zich af of je zoveel taken wel op de schouders van één persoon kan leggen.
Er ontstond een zelfde soort discussie over deze motie als over het bedankbloemetje. CDA, Christen Unie, VVD. DENK, Amersfoort voor Vrijheid en BPA zagen de meerwaarde er niet van in. Hugo Kruyt (SP) zag wel extra kansen. Hij rekende voor: met acht wethouders en drie burgemeesters (Bolsius, de kinderburgemeester én een nachtburgemeester) hebben we weer een elftal in Amersfoort.

Twan Vet

Noëlle Sanders (Beter Amersfoort) had zelfs al een kandidaat. De termijn van stadsdichter Twan Vet loopt af en zij vindt hem een prima kandidaat voor het nachtburgemeesterschap. Desgevraagd laat Twan Vet weten dat hij het een goed plan vindt om een nachtburgemeester te benoemen, maar vraagt zich wel af dit niet een heel zware functie wordt. Zo iemand moet volledig in het nachtleven kunnen op gaan en overal zichtbaar zijn. “Daar moet je ’s nachts nuchter voor zijn”. Juist dat aspect ziet hij als echte nachtbraker niet zitten. Hij voelt zich wel gevleid maar wil toch voor de eer bedanken.
Ondanks de kritiek van diverse partijen werd ook deze motie met de ruime meerderheid van 23 voor en 16 stemmen tegen aangenomen. De nieuw te kiezen nachtburgemeester zal in ieder geval geen bloemetje krijgen bij de benoeming. Een conclusie van de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag is dat de debatten in de raad niet perse saai hoeven te zijn.
Juist bij de “profileringsmoties” kunnen partijen laten zien waarvoor zij staan. Er wordt vanuit passie een voorstel aangedragen en met evenveel hartstocht worden de tegenargumenten aangedragen. Politiek om met plezier te volgen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.