Nieuwsplein33 zoekt penningmeester

© Nieuwsplein33
Amersfoort/Leusden - In het bestuur van Nieuwsplein33 is een vacature voor de functie van penningmeester ontstaan. Daarom zoeken wij iemand die op vrijwillige basis deze rol op zich wil nemen.
De penningmeester is samen met de overige drie bestuursleden verantwoordelijk voor de instandhouding van Nieuwsplein33.

Specifieke taken:

Opstellen van de jaarbegroting van Nieuwsplein33

Goedkeuren van declaraties en autoriseren van de betalingen van Nieuwsplein 33.

(De financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie zijn uitbesteed).

Het bestuur van Nieuwsplein33 vergadert eenmaal per veertien dagen op maandagavond, meestal online.
Ingeschatte tijdsbeslag van de functie van penningmeester: 7 tot 10 uur per maand.
Belangstellenden - bij voorkeur uit Amersfoort of Leusden - kunnen zich melden bij Frank Krijnen, voorzitter van het bestuur.
Hij kan ook verdere informatie verstrekken.
E-mail: bestuur@nieuwsplein33.nl, tel: 06-57226759.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.