Groen licht voor verdere ontwikkeling van stadsdeel Langs Eem en Spoor

Het totale gebied van Langs Eem en Spoor van bovenaf bekeken.
Het totale gebied van Langs Eem en Spoor van bovenaf bekeken. © Beeldbewerking Nieuwsplein33
Amersfoort - De gemeente Amersfoort heeft de afgelopen tijd onderzoek laten doen naar wat de ontwikkeling van stadsdeel Langs Eem en Spoor betekent voor de bestaande omgeving. Het gemeentebestuur zelf zegt dat er geen tot weinig negatieve impact zal zijn. De ontwikkeling van het stadsdeel kan daarom doorgaan.
Er is gekeken naar gezondheid, natuur, klimaat, bereikbaarheid, maatschappelijke voorzieningen en groen. Uit de analyse blijkt dat de ontwikkelingen in Langs Eem en Spoor voor al deze aspecten in de omgeving een 'positieve of neutrale of niet-significante' negatieve impact hebben.

Wat wordt er bedoeld met Langs Eem en Spoor?

Het gebied Langs Eem en Spoor bestaat uit de deelgebieden Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. Deze deelgebieden worden in samenhang met elkaar ontwikkeld tot een nieuw gebied in de stad waar veel ruimte is voor wonen en werken.

In totaal is het de bedoeling dat er zo’n 5.000 woningen bij komen in dit gebied. Daarnaast is er ruimte voor kantoren, voorzieningen en kleine bedrijven.

Bij de uitwerking van de plannen is volgens de gemeente wel aandacht nodig voor het woon- en leefklimaat van nieuwe bewoners. Aan de randen van de gebieden is er namelijk sprake van geluidsoverlast. Bij Wagenwerkplaats, Trapezium en Blok 5 Eemplein komt dit met name door het spoor. Bij De Nieuwe Stad en Kop van Isselt komt het geluid met name van het wegverkeer.
(Artikel gaat verder onder het plaatje).
© Gemeente Amersfoort

Verkeersmaatregelen

Een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is de wens om mensen te motiveren om op een andere manier met vervoer om te gaan binnen de stad. In de analyse is gekeken naar het effect van maatregelen om autoverkeer terug te dringen en voorrang te geven aan fietsers en voetgangers en openbaar vervoer. Bij nieuwe woningen wordt een lage parkeernorm en deelmobiliteit de norm, in samenhang met de invoering van betaald parkeren in en rond Langs Eem en Spoor.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.