Ruime politieke steun voor de bouw van 200 woningen in een groene kloostertuin

© Van Wijnen Projectontwikkeling
Amersfoort - Ze waren óf blij met het nieuwe woningaanbod óf ze hadden veel zorgen over bouwen in het groen. De insprekers in het stadhuis waren dinsdagmiddag duidelijk in te delen in twee kampen. Onderwerp van gesprek: woningbouw in de tuinen van klooster Sint Joseph aan de Barchman Wuytierslaan tegenover Dierenpark Amersfoort.
Het gebied is eigendom van de Congregatie Zusters van Sint Joseph. De zusters die nog op het terrein wonen, worden ouder zonder dat er zicht is op veel jonge instroom in de toekomst. Zij hebben daarom nagedacht over de toekomst van het stuk grond en hebben besloten het als woongebied na te laten voor toekomstige generaties. Door de verkoop van de woningen ontstaat er ook financiële ruimte voor de restauratie van het klooster.
De bedoeling is om woningen te bouwen voor mensen met een zorgvraag, starters, senioren en andere woningzoekenden. In totaal worden er 200 woningen gebouwd, waarvan tachtig sociale en zestig middeldure huurwoningen. De overige zestig zijn bedoeld voor de vrije sector. Tot slot komen er op het terrein ook nog veertig zorgwoningen met 24-uurs zorg.
Een aantal insprekers was dinsdagmiddag heel blij met de toevoeging van het woningaanbod. Een van hen was een huurder van Omnia die de sociale huurwoningen zal realiseren. Hij zei te spreken namens alle woningzoekenden in Amersfoort en betoogde dat de woningen goed zijn voor de doorstroming van mensen die toe zijn aan een volgende stap. Zij laten op hun beurt weer een woning achter die weer geschikt is voor anderen die zoeken. Ook de zorgwoningen zijn in trek binnen de doelgroep.

Zorgen over de das

Zorgen zijn er ook bij veel van de insprekers over de aantasting van de natuur. In en om het gebied zijn burchten van dassen aangetroffen, een diersoort die nog steeds bescherming nodig heeft maar het is ook een leefgebied van spechten, boommarters, vleermuizen en uilen. Volgens de 'pro-natuurinsprekers', zoals sommige politici hen noemden, is er onvoldoende aandacht geweest voor echte natuurplannen. De Vereniging Behoud Bos Birkhoven en Bokkeduinen is van mening dat woningbouw totaal ongewenst is en de Stichting Groen in Amersfoort ziet ruimte voor hooguit vijftig woningen.
Een aantal insprekers gaf aan geen tijd te hebben gehad om de 700 pagina’s informatie die hen kortgeleden was toegezonden te kunnen lezen. Zij vroegen daarom om uitstel. Er werd ook betwijfeld of raadsleden dat wel allemaal hadden kunnen lezen. Een enkel raadslid gaf eerlijk toe dat niet was gelukt.

Behoud van groen

De meeste fracties in de gemeenteraad zijn positief over het plan maar zien wel een tegenstelling tussen woningbouw en behoud van groen. Ze dringen daarom aan op een zorgvuldig beheerplan zodat de natuurwaarden goed beschermd worden. Niet alleen tijdens de bouw maar ook voor later als het gebied bewoond wordt.
Hugo Kruyt van de SP is ronduit tegen en is verbijsterd dat groene partijen hiermee akkoord kunnen gaan. Het gebied ligt al jaren onder vuur en bouwen op een dassenburcht is niet acceptabel, vindt de voorman van de SP. De Partij voor de Dieren heeft het duidelijk het moeilijkst met dit plan. Natanja Vreugdenhil gaf aan dat haar fractie nog steeds worstelt met dit voorstel. Ze beseft dat er al in 2021, toen deze partij nog niet in de gemeenteraad zat, besluiten zijn genomen. Zij wil garanties over bescherming van de natuurwaarden en het leefgebied van de bijvoorbeeld de dassen. Vreugdenhil overweegt amendementen (voorstellen om het plan te wijzingen) in te dienen.

Irritatie

Die houding van Partij voor de Dieren wekte irritatie bij D66. “Jullie willen steeds maar meer en meer. Elke keer opnieuw moties en amendementen.” Wytse Dassen van D66 vond het maar lastig hoe de dierenpartij met dit soort plannen omgaat. De SP sneerde naar de Partij van de Dieren dat zij ook gewoon tegen kunnen stemmen, maar volgens Vreugdenhil redt je natuur niet met een tegenstem.
Desondanks bleek een meerderheid van de aanwezige partijen positief te staan tegenover de plannen. Op 28 november wordt het in de gemeenteraad definitief behandeld en het lijkt erop dat een ruime meerderheid voor zal stemmen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.