Bij het bouwproject aan de Bekensteinselaan ging onthutsend veel mis

© Peter de Langen / Nieuwsplein33
Amersfoort - De bouw van zo'n twintig appartementen aan de Bekensteinselaan ligt al een half jaar stil. Ondanks waarschuwingen over constructiefouten greep de gemeente niet in en kwam er pas een bouwstop nadat buurtbewoners aan de bel trokken met zorgen over de omvang van het project. Uit onderzoek van Nieuwsplein33 blijkt verder dat de rol van CDA-kamerlid Derk Boswijk als bouwkundige bij dit project groter lijkt dan hij zelf eerder aangaf.
De gemeente Amersfoort legde de bouw dit voorjaar stil na vragen van omwonenden en een daarop volgende eigen inspectie. De verbouwing van de voormalige kamerverhuurlocatie en voorheen verloskliniek, bleek niet in overeenstemming te zijn zijn met de verleende bouwvergunning. Zo was de aanvraag ingediend voor twintig 'onzelfstandige woonruimten’, maar werden er appartementen in het gebouw ingericht met deuren aan de achterzijde voor een balkon of uitgang.

Brandveiligheid

Niet alleen bouwtechnisch maar ook op andere vlakken voldoet het project niet aan de regelgeving, blijkt uit stukken waar Nieuwsplein33 over beschikt. Op 22 april 2022 toetste de Veiligheidsregio Utrecht de vergunningsaanvraag op brandveiligheid. In een bijlage wordt een aantal zaken genoemd zoals het ontbreken van een duidelijk zicht op een vluchtroute, onduidelijkheid over een constructieonderdeel en over de vraag of de rookdoorgangen van het ene deel van het pand naar het andere deel wel voldoende gegarandeerd zijn. Het is niet helder of er noodzakelijke aanpassingen zijn doorgevoerd vóór de vergunningsverlening.
Een veel belangrijker vraag is of een aannemer hiermee verder kan. Ik denk het niet.
adviseur afdeling vergunningen
Op 22 oktober 2022, dus na de vergunningverlening van 21 juli 2022, trekt de adviseur constructieve veiligheid van de afdeling vergunningen aan de bel: 'Een veel belangrijker vraag is of een aannemer hiermee verder kan. Ik denk het niet. Ikzelf snap er weinig van. (...) Ook is de gehele draagstructuur van het pand van boven naar beneden niet duidelijk. (...) Ik heb daar geen beeld bij.'
'Ik kan me ook sowieso niet voorstellen of een aannemer hier überhaupt een begroting op kan maken. Ik mis dus heldere constructieve overzichten van alle dragende wanden en vloeren met alle specificaties, zowel de nieuwe onderdelen als alle relevante bestaande onderdelen.' Er wordt om nieuwe tekeningen gevraagd. Hierna blijft het geruime tijd stil. Wel blijkt dat de bouw in gang is gezet. Inmiddels is ook de casemanager (iemand die bij de gemeente dit project onder zijn hoede had) bij de gemeente vertrokken.

Bouwstop

Op 2 maart 2023 krijgt Projam B.V. een brief van de gemeente waarin per direct een bouwstop wordt opgelegd. Uit correspondentie blijkt dat de bouwstop pas opgelegd werd nadat buurtbewoners aan de bel trokken omdat er gebouwd werd zonder toestemming. De eerder vastgestelde constructiefouten waren kennelijk geen aanleiding om de bouw stil te leggen. Uit deze brief blijkt ook dat de eerdere vragen over de constructiefouten zijn gestuurd aan de projectontwikkelaar.
Amersfoort2014 stelde schriftelijke vragen over de situatie. Onlangs kwamen daarop antwoorden. Deze vragen gingen vooral over de bezwaren van de bewoners die constateerden dat in de vergunningsaanvraag sprake is van een dakkapel aan de voorkant van het gebouw, terwijl in werkelijkheid een dakopbouw aan de achterkant wordt gerealiseerd.
Dit vergroot het vertrouwen in de overheid niet
Menno Fousert, fractievoorzitter oppositiepartij Amersfoort2014
Het college van burgemeester en wethouders antwoordt dat uitbreiding aan de achterzijde inderdaad niet duidelijk in de projectomschrijving is omschreven, maar wel is meegenomen in de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Deze uitbreiding op de tweede verdieping is overigens geen dakkapel maar een uitbreiding van de woning. Daarbovenop komt dan nog een dakkapel.
"De gemeente had sorry moeten zeggen en veel beter duidelijk moeten maken wat er zou gaan gebeuren. Dit vergroot het vertrouwen in de overheid niet", aldus Menno Fousert, fractievoorzitter van Amersfoort2014.

Rol van Kamerlid Boswijk

Dan is er ook nog een opmerkelijk naam die regelmatig terugkomt in het proces: de naam van CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk. Het grote pand aan de Bekensteinselaan en het daarachter gelegen parkeerterrein zijn sinds eind 2020 eigendom van Projam BV, een onderdeel van projectontwikkelaar Cazant uit Kockengen. Omwonenden spraken eerder al hun bevreemding uit dat Boswijk optreedt als ‘gevolmachtigde’ van projectontwikkelaar Cazant in het overleg met ambtenaren van de gemeente Amersfoort.
Hij voerde ook vooraf de gesprekken met de drie buurtbewoners en was eerder ook op de bouwplaats aanwezig. Gevraagd om een toelichting liet Boswijk toen weten dat hij vóór zijn Kamerlidmaatschap in 2020 al bijna vijftien jaar zelfstandig bouwkundig ingenieur was.
"Het meeste tekenwerk is inmiddels overgenomen door een ander ingenieursbureau, maar omdat ik oorspronkelijk nog als gemachtigde in het systeem sta en ook het eerste contact heb gehad met alle partijen, word ik nog geregeld gebeld en uit beleefdheid antwoord ik of verwijs ik door. Bij de bouwwerkzaamheden ben ik dus niet betrokken’, aldus Boswijk in een eerdere reactie.
Uit stukken die in handen zijn van Nieuwsplein33 blijkt dat in ieder geval de eerste bouwtekeningen voor de Bekensteinselaan zijn gemaakt door Boswijk Consultancy uit Kockengen. Dit is het bedrijf van Derk Boswijk. Zijn rol blijkt bovendien wel iets verder te gaan dan hij zelf aangeeft, want op 23 juli jl. was hij digitaal 'namens de vergunninghouder' aanwezig op de hoorzitting in de bezwaarprocedure die de buurtbewoners hadden aangespannen.

Vraagtekens bij controle

In dit bouwproject zijn vraagtekens te zetten over de controle vanuit de gemeente op dit soort projecten. Ondanks een niet mis te verstane e-mail over constructiefouten, is er toch gebouwd. Pas nadat buurtbewoners gingen klagen, werd het bouwdossier geopend. Dat leidde direct tot de bouwstop. De vraag is of dat met andere projecten beter gaat.
Uit contact dat buurbewoners hebben met de juridische afdeling van de gemeente, blijkt dat de bouwstop vooralsnog van kracht blijft. Dat kan alleen opgeheven worden als er alsnog volgens de voorwaarden van de vergunning wordt gebouwd. Of als er een nieuwe vergunning wordt aangevraagd. Dan zal er toch ook duidelijkheid moeten komen over de constructiefouten en de brandveiligheid.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.