De A28 is bij steeds meer gemeenten in beeld om windmolens te plaatsen

Protest tegen mogelijke windmolens langs de A28 bij Soesterberg in maart 2023.
Protest tegen mogelijke windmolens langs de A28 bij Soesterberg in maart 2023. © Joost Danvers / RTV Utrecht
Amersfoort/Leusden - De gemeenteraad van Nijkerk heeft onlangs besloten om de zoektocht naar geschikte plekken voor het plaatsen van windmolens te beperken tot twee locaties langs de A28. Het gaat om zoeklocaties twee tot drie windmolens. Onderzoek moet uitwijzen of de locaties inderdaad geschikt zijn. De snelweg is niet alleen voor Nijkerk, maar ook voor Amersfoort, Leusden, Soesterberg en Zeist nadrukkelijk in beeld.
De omgeving van de snelweg lijkt in eerste instantie een ideale omgeving voor het plaatsen van grote windmolens. Toch blijkt dat in de praktijk niet zo makkelijk en stuit het volgens tegenstanders op allerlei bezwaren. "Windturbines maken mensen ziek met hun geluid", aldus Frank de Wit van Lokaal Belangrijk uit Leusden in maart dit jaar. Hij was toen nog fractievoorzitter. Inmiddels is hij wethouder.
De Wit wees er toen ook op dat het om masten gaat die anderhalf keer zo hoog zijn als de Domtoren. Volgens de geluidsnormen zouden die 1600 meter bij huizen vandaan moeten blijven. De provincie overweegt om een afstand van 500 of zelfs 250 meter aan te houden. Ook vinden tegenstanders dat een windpark de natuur verstoort.

Afstand

Ook Leusdense burgers, verenigd in de Werkgroep Beekdal Leusden, maakten eerder bezwaar tegen provinciale plannen om de mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines langs de A28 te onderzoeken. De werkgroep hekelt de norm die de provincie noemt als het gaat om afstanden tussen bebouwing en windturbines, buiten bebouwde kom. In provinciale stukken wordt een afstand van 300 meter genoemd. Véél te weinig, betogen de bezwaarmakers.
Volgens de gemeente Nijkerk moeten de windmolens ten noorden en ten zuiden van Nijkerk komen, vanwege de aanwezigheid van bedrijventerreinen daar. De zoekgebieden liggen volgens de gemeente buiten de beschermingszone van de wespendief. Windmolens kunnen gevaarlijke obstakels zijn die de vogels uit de lucht zouden kunnen slaan.
De gemeente Nijkerk organiseert op 20 fysieke inloopbijeenkomsten voor de inwoners van Nijkerk en buurgemeenten en op 21 november een online bijeenkomst. Nijkerk heeft langs de A28 ook een gebied in beeld voor een zonneveld met in totaal 40 hectare zonnepanelen. Dat is ter hoogte van de afrit 8a aan de A28, ten westen van de A28 tot aan de Palestinaweg. De provincie is hier aan zet om een besluit te nemen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.