Amersfoort2014 probeert al tien jaar de gemeentepolitiek laagdrempelig te maken

De fractie van Amersfoort2014
De fractie van Amersfoort2014 © Beeldbewerking Nieuwsplein33
Amersfoort - Amersfoort 2014 bestaat tien jaar. Afgelopen zaterdag werd deze mijlpaal bereikt voor de grootste lokale partij van Amersfoort. De fractie stond jarenlang onder leiding van Ben Stoelinga, maar tegenwoordig is Menno Fousert de fractievoorzitter. Even leek het er vorig jaar op dat Amersfoort214 mee zou gaan besturen, maar de partij stapte op het laatste moment uit de coalitiebesprekingen. Toch bleef de fractie in al die jaren een stabiele factor in de gemeentepolitiek.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 besloten Ted van der Meer, Balt Gmelig en Ben Stoelinga dat het tijd was voor een lokale beweging die 'positief en daadkrachtig' moest zijn. Een partij die naar eigen zeggen 'kennis en kunde van inwoners, uitmuntende dienstverlening en transparant bestuur' centraal stelde.
Volgens oud-fractievoorzitter en medeoprichter Ben Stoelinga was chaos in de gemeenteraad en een college dat niet goed functioneerde de aanleiding om Amersfoort2014 op te richten. De Burger Partij Amersfoort (BPA) had het in die jaren voor het zeggen gehad in de stad maar viel uit elkaar door interne verdeeldheid. Stoelinga was voor de BPA wethouder en vond dat het roer om moest: "De onderlinge verhoudingen binnen het gemeentebestuur waren slecht en wethouders kwamen en vertrokken. Kortom: een roerige periode. Onze overtuiging was dat onze mooie stad beter verdiende."?
Tien jaar na dato zit Amersfoort2014 met een fractie van vier leden in de gemeenteraad en groeit de vereniging gestaag. Fractievoorzitter Menno Fousert leerde het vak van Ben Stoelinga. "We zijn begonnen met één zetel, ik was toen fractieondersteuner. Daarna zijn we rustig gegroeid." Die gestage groei heeft er wat Fousert betreft aan bijgedragen dat de partij een stabiele factor is en er geen interne strubbelingen lijken te zijn.
(Artikel gaat verder onder de foto):
Fractievoorzitter Menno Fousert
Fractievoorzitter Menno Fousert © Amersfoort2014

Spanningen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar groeide de partij van drie naar vier zetels en kwam aan tafel te zitten tijdens de coalitiebesprekingen. Dat liep anders dan gedacht. De onderhandelende partijen konden het niet eens worden over de westelijke rondweg. De daaruit voortvloeiende spanningen in de gesprekken maakten verdere onderhandelingen onmogelijk. Fousert zegt niet trots te zijn dat zijn partij eruit stapte. "Ik heb daar zelf ook niet alles goed gedaan, het was de eerste keer dat we mee onderhandelden. Ik heb er een hoop van geleerd en koester ook geen wrok."
Omdat Amersfoort2014 wel grotendeels mee schreef aan het huidige coalitieakkoord, was het daarna lastig voor de partij om het eigen profiel helder te krijgen. Fousert: "Dat was zeker vorig jaar wel lastig. Je kunt niet ineens over onderwerpen die je zelf in het akkoord hebt gebracht zeggen dat je het er niet meer mee eens bent." Toch denkt hij dat het nu beter lukt en dat komt vooral door het referendum over het nieuwe parkeerbeleid.
"Het hele proces over dit onderwerp vinden wij een mislukking. Dat had echt heel anders aangepakt moeten worden, met het ophalen van ideeën vanuit de wijk." In die zin vindt de partij zichzelf opnieuw uit volgens de uitgangspunten die altijd al golden. "Ben Stoelinga werd altijd gezien als luis in de pels, maar wel iemand die een spiegel kon voorhouden en wijzen op zaken die niet goed gaan. Nu we groter zijn wordt er meer naar ons geluisterd, zeker als het gaat om de gemeente die meer moet doen met participatie. De politiek moet er zijn voor de inwoners, op een hele laagdrempelige manier."
Op 15 november aanstaande staat de vereniging stil bij haar 10-jarig bestaan tijdens een Algemene Ledenvergadering in Hoogland. In het voorjaar van 2024 vinden er verschillende festiviteiten plaats.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.