Gespreksavond over parkeerbeleid brengt grote verdeeldheid aan het licht

De gespreksavond over het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente.
De gespreksavond over het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente. © Nieuwsplein33
Amersfoort - "Hoe zit met mantelzorgers en andere zorgverleners? Met mensen die slecht ter been zijn? Met forenzende ouders die hun kinderen naar school moeten brengen? Met mensen die na een avond- of nachtdienst naar huis gaan?’’ Een stortvloed aan kritische vragen en opmerkingen maakte donderdagavond, tijdens een gespreksavond, duidelijk dat de bezorgdheid onder inwoners over het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente groot is.
Door Daan Bleuel
Behalve bezorgdheid blijkt dat het voor veel mensen ook niet duidelijk is waar het nu om gaat. Waar gaan inwoners zich nu precies over uitspreken tijdens het referendum op 22 november? Een toekomstbeeld voor een groenere stad of simpel een ja of nee tegen vergunningparkeren? Tijdens de gespreksavond die werd georganiseerd door Nieuwsplein33 werd geprobeerd hier meer helderheid over te verschaffen.
Een complete audioregistratie van de gespreksavond is hieronder te beluisteren.
"We moeten groter denken en de buitengebieden richting Nijkerk en Bunschoten evenwichtig inrichten door er ruim te bouwen, met aandacht voor de natuur, aangevuld met ondergrondse voorzieningen als een metrostelsel.’’ Eén van de aanwezigen schetste een utopisch vergezicht. Maar wel strijdig met de visie die het huidige college heeft op de ontwikkeling van de stad. Het gemeentebestuur wil het weinige groen om de stad juist zoveel mogelijk sparen, aldus wethouder Micheline Paffen-Zeeni.
Cameraman Ewerdt Heideman was in samenwerking met Smulders AV bij de gespreksavond aanwezig en sprak diverse aanwezigen over de plannen.
Tegen het einde van de avond hield de wethouder een vurig pleidooi waarmee ze probeerde de kern van waar het om gaat samen te vatten. "We moeten de komende jaren 14.000 woningen bouwen, voornamelijk op plekken waar nu al bebouwing is’’. Omdat er geen plannen zijn om meer wegen aan te leggen, zal met name de groei van het autobezit fors moeten worden afgeremd om een toekomstig verkeersinfarct te voorkomen.
In de visie van het college kan dat door in nieuwbouwprojecten met beduidend lagere parkeernormen te gaan werken (minder parkeerplaatsen per woning). Om te voorkomen dat autobezitters uitwijken naar aanpalende wijken, is het wenselijk daar met een vergunningstelsel te gaan werken. Wethouder Paffen benadrukt dat het het om een visie gaat en dat er nog geen concreet plan is.

'Positie auto minder dominant'

Op termijn is het de bedoeling de parkeernormen in de hele stad terug te schroeven. Ook in de wijken in ‘noord’, waar nu nauwelijks van parkeerproblemen van enige omvang sprake is. "Maar de positie van de auto in het verkeer moet in de toekomst minder dominant worden’’, meent wethouder Tyas Bijlholt (D66). "Dus als we met de riolering aan de slag moeten, kan dat een moment zijn om de inrichting van straten aan te passen.’’
In de visie van het college moeten parkeerhubs aan de rand van wijken eraan bijdragen dat de parkeerdruk en de overlast van auto’s in de wijken worden teruggedrongen. Een vergunningstelsel met oplopende tarieven voor tweede auto’s per gezin moeten de ontwikkeling een duwtje in de juiste richting geven.
Bezoekers kwamen met veel zorgen over hoe dit uitpakt in het dagelijks leven van mensen die een auto echt nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze mantelzorger zijn of omdat ze slecht ter been zijn. De opmerking van wethouder Paffen-Zeeni dat maatwerk veel van die problemen moet oplossen, kon die ongerustheid slechts ten dele wegnemen. "Dit referendum gaat over zaken die nog niet uitgekristalliseerd zijn. We weten niet precies waar we het over hebben’’, aldus één van de aanwezigen. Zijn advies was dan ook om tegen te stemmen.
Artikel gaat verder onder de foto.
© Nieuwsplein33

'Een betere stad'

Een andere aanwezige is juist enthousiast voorstander. Ze wees op ontwikkelingen in Groningen waar al in de jaren zeventig een ingrijpend verkeerscirculatieplan werd uitgerold. "Daar was héél veel weerstand tegen. Maar nu zou niemand meer terug willen.’’ Haar conclusie: "Amersfoort gaat er een veel betere stad van worden!’’
Maar er kwam ook een advies om niet te stemmen bij het referendum: "We hebben bij de verkiezingen raadsleden het mandaat gegeven om namens ons beslissingen te nemen. Waarom zouden we dit niet aan hen overlaten?’’

Draagvlak

Tom van Lamoen (raadslid voor Amersfoort voor Vrijheid), initiatiefnemer van het referendum, wees erop dat de raad slechts door vijftig procent van de kiezers is gekozen. "En de coalitie vertegenwoordigt maar iets meer van de helft daarvan.’’ Hij verwacht dat door de opkomst voor de landelijke verkiezingen misschien wel 70% tot 80% van de Amersfoortse kiezers zich over de kwestie zouden kunnen uitspreken.
Deskundige Onno van der Veen van het Amersfoortse adviesbureau Ideate (dat adviseert bij processen van maatschappelijke veranderingen) vertelde in gesprek met presentator Kees Hoogendijk dat mensen moeite hebben met veranderingen. "Ze zijn zich zeer bewust van de risico’s die met veranderingen gepaard gaan en veel minder van de voordelen die het op langere termijn brengt.’’
Hij adviseerde een aanpak met bestraffende en belonende elementen. "Maar probeer mensen vooral te verleiden tot het gewenste gedrag. Dat levert minder weerstand op.’’ Ook adviseerde hij burgers nauw bij de plannenmakerij te betrekken. "Zij zijn bij uitstek deskundig als het gaat om hun eigen leefomgeving.’’
Videojournalist Rob Lampe van Amersfoort Gezien was ook aanwezig en maakte de volgende bijdrage.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.