Te weinig woningen in Amersfoort om statushouders te huisvesten

Een statushouder tekent haar nieuwe huurcontract.
Een statushouder tekent haar nieuwe huurcontract. © RTV Utrecht
Amersfoort - Net als bijna alle andere gemeenten in de regio heeft Amersfoort op dit moment grote moeite om voldoende woningen voor statushouders te vinden. Dat schrijft wethouder Astrid Janssen in een bericht aan de gemeenteraad.
Er moeten tot eind van dit jaar 245 statushouders worden gehuisvest. Dat waren er in de eerste helft van dit jaar 190. "Het is gelukt om alle vergunninghouders een woning aan te bieden in dat half jaar. Dat komt mede doordat we eind vorig jaar een versnellingsactie hebben uitgevoerd". De wethouder doelt op het tijdelijk voorrang geven aan statushouders bij het toewijzen van een woning. Dat zorgde voor een voorsprong begin dit jaar.
(Artikel gaat verder onder het kader).

Wat zijn statushouders?

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten zorgen voor passende woonruimte voor statushouders.

Taakstelling huisvesting vergunninghouders

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. Dit aantal staat in de taakstelling voor huisvesting vergunninghouders. De verdeling over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer vergunninghouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

In de brief staat verder dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op dit moment een grote achterstand heeft in het verlenen van verblijfsvergunningen. "Feitelijk betekent dit dat we maar beperkt zicht hebben op welke mensen in Amersfoort een woning moeten krijgen." Met de woningcorporaties heeft de gemeente naast afspraken over het huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning, ook afspraken over het huisvesten van mensen die uitstromen uit zorg of opvang. "Deze verschillende groepen komen deels in aanmerking voor dezelfde woningen."

Tijdelijke woningen

Op korte termijn is het college van burgemeester en wethouders van plan om in te gaan op een aanbod van de gemeente Vijfheerenlanden die tien statushouders van de taakstellingslijst van Amersfoort wil overnemen. Daarnaast moeten twee tijdelijke woningbouwprojecten aan de Nijkerkerstraat en in Bovenduist voor een oplossing zorgen. Daar komen respectievelijk 20 en 80 woningen voor mensen met een verblijfsvergunning.
Tenslotte schrijft de wethouder dat er gekeken wordt naar andere mogelijkheden om de taakstelling van dit half jaar zoveel als mogelijk te realiseren. Welke opties er overblijven wordt niet concreet genoemd.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.