Aangescherpte overlastnormen kunnen gevolgen hebben voor windturbines langs A28

© Pixabay
Leusden - Nieuwe overlastnormen voor windturbines, vastgesteld door het Rijk, kunnen mogelijk van invloed zijn op eventuele windturbines langs de A28. Dat meldt de Leusder Krant. Belangrijke verandering ten opzichte van de bestaande regels is dat er nu een afstandsnorm wordt ingevoerd. Er moet overigens nog worden ingestemd met de nieuwe bepalingen.
Volgens het ontwerpbesluit zou de afstand van een windturbine tot bebouwing in de omgeving minimaal twee keer de tiphoogte van de turbine moeten zijn. De tiphoogte is de hoogte van een turbine als de rotor, de wieken, in de hoogste positie staan. Het gaat dan specifiek om de afstand tot woningen, onderwijsinstellingen en vormen van gezondheidszorg.
Voor de locatie langs de A28 -waar windturbines zouden moeten komen van meer dan 200 meter hoog- zou dat betekenen dat een zone van 400 tot 500 meter rond de windmolens vrij moet blijven van gebouwen die gevoelig zijn voor overlast door windturbines. Ook de norm voor de gemiddelde geluidsbelasting en de overlast van slagschaduwen wordt strenger.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.