Leusden start proefprojecten om dakloosheid te voorkomen

Het Huis van Leusden
Het Huis van Leusden © Nieuwsplein33
Leusden - De gemeente Leusden wil de komende twee jaar gaan experimenteren om dak- en thuislozenproblematiek aan te pakken. Eén van de twee proefprojecten is gericht op jongeren, de ander op een specifieke groep ouderen.
De gemeente wil met een steuntje in de rug voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken. Het gaat om groepen die niet via de reguliere weg in aanmerking komen voor een woning en daardoor dakloos dreigen te raken. Eén van de pilots heet Kamers met Aandacht. Daarbij gaat de gemeente op zoek naar particulieren die voor deze groep jongeren een kamer heeft. Van de verhuurder wordt verwacht een oogje in het zeil te houden.
Jongeren krijgen daarnaast hulp van jeugdzorg. Het doel is om ze uiteindelijk naar zelfstandigheid te begeleiden. Het gaat bij deze groep om kwetsbare jongeren. In de andere pilot staan volwassenen centraal. Zij krijgen een woning aangeboden, in ruil voor hulp die passend is bij de problemen die de volwassene heeft.
De gemeente denkt met elke pilot twee à drie mensen te kunnen helpen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.