Gemeente Leusden schiet Fort33 te hulp met 35.000 euro

© Fort33
Leusden - Cultuurpodium Fort33 krijgt 35.000 euro extra steun van de gemeente Leusden. Het podium aan de Bavoortseweg is in financiële problemen gekomen door onder andere sterk gestegen energiekosten. Het bedrag van 35.000 euro bestaat voor iets minder dan eenderde uit een tegemoetkoming in de energiekosten.
Met de financiële hulp zegt wethouder Frank de Wit in een toelichting op het collegebesluit uit te gaan van een ‘best case scenario’. Interim-directeur Mike Iking, die werd aangesteld nadat het bestuur van Fort33 aftrad, becijferde het tekort in de exploitatie eerder op een bedrag tussen de 35.000,= euro en de 50.000,= euro.
,,Het kan zijn dat dit bedrag niet genoeg is’’, schrijft het college dan ook in het besluit. ,,Echter, de gemeente staat in voortdurend contact met Fort33 en de interim-directeur monitort de financiële situatie continu om verdere verrassingen te voorkomen. Bovendien hebben bestuur en interim-directeur de opdracht om in 2023 de kosten te minimaliseren, waar mogelijk’’, aldus het college.
Het gebruikt college gebruikt voor de compensatie een regeling (de continuïteitsregeling energielasten maatschappelijk vastgoed) die ook voor andere huurders van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed in het leven is geroepen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.