Ook Leusden heeft de begroting op orde maar waarschuwt voor onzekere toekomst

Het Huis van Leusden
Het Huis van Leusden © Nieuwsplein33
Leusden - Het college van burgemeester en wethouders is tevreden dat het een sluitende begroting voor het jaar 2024 kan aanbieden aan de gemeenteraad. Dat staat in een persbericht. Tegelijkertijd worden de ogen niet gesloten voor de toekomst die niet zo rooskleurig is en vol onzekerheden.
Het komende jaar zet het college in op het toekomstbestendig maken van Leusden als het gaat om energie- en klimaattransitie en de transformatie binnen het sociaal domein. Verder gaat het gemeentebestuur aan de slag met De Korf, het Burgemeester Buiningpark en het gemeentelijke vastgoed. Hierbij is het ook belangrijk dat de ambtelijke organisatie op sterkte is.

De eerste twee jaren, tot en met 2025, is er een begrotingsoverschot, dankzij extra middelen die het Rijk voor deze periode beschikbaar stelt. In 2024 bedraagt het overschot € 0,5 miljoen.

Verhoging OZB

De begroting 2024 en 2025 is sluitend. Dit wordt mogelijk gemaakt door een belastingmaatregel met betrekking tot de OZB. Deze verhoging, afgezet tegen de opgaven, het hoge voorzieningenniveau en de ambities van de gemeente, acht het college noodzakelijk. De woonlasten komen volgens het college hierdoor meer in overeenstemming met het hoge voorzieningenniveau in de gemeente Leusden.
"Deze belastingmaatregel is echter niet afdoende om de begrotingstekorten vanaf 2026 op te vangen. Hiervoor zijn mogelijk nog aanvullende maatregelen nodig", schrijft het gemeentebestuur.
De grootste onzekerheid betreft volgens de gemeente nog steeds de uitkeringen die de gemeente vanaf 2026 en volgende jaren van het Rijk mag verwachten. Daarnaast zijn de financiële risico’s in het sociaal domein verder toegenomen en heeft de gemeente ook te maken met grote krapte op de arbeidsmarkt, hoge inflatie en daarbij in het bijzonder de hogere energieprijzen.

Dit betalen Leusdenaren straks extra

De lokale woonlasten (onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffen- en rioolheffing) bedragen in 2024 gemiddeld € 913,- voor huishoudens met een eigen woning en hiermee 19,6% hoger dan in 2023. Dit is € 107,- lager dan het provinciaal gemiddelde en € 31,- beneden het landelijk gemiddelde in 2023.

Voor huurders van woningen, die geen OZB hoeven te betalen, stijgen de gemeentelijke woonlasten gemiddeld met 16,9%.

Op 9 november 2023 wordt de begroting 2024-2027 behandeld in de gemeenteraad.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.