Campagne kan beginnen nu de gemeenteraad akkoord is met vraagstelling referendum

Hans Bol (ChristenUnie), Dillian Hos (GroenLinks), Natanja Vreugdenhil (Partij voor de Dieren) en Kirsten Mik (D66)
Hans Bol (ChristenUnie), Dillian Hos (GroenLinks), Natanja Vreugdenhil (Partij voor de Dieren) en Kirsten Mik (D66) © Peter de Langen
Amersfoort - De gemeenteraad heeft donderdagavond in een extra vergadering besloten om de vraagstelling voor het referendum over het parkeerbeleid goed te keuren. De vraag die wordt voorgelegd is: 'Vindt u dit nieuwe parkeerbeleid een goed idee voor de stad?' Op advies van de onafhankelijke commissie wordt er ook korte inleiding op het stembiljet meegegeven die gisteravond werd aangepast.
De aanpassingen volgden na lange schorsingen met veel onderling overleg om de amendementen op te stellen. Er werden uiteindelijk drie amendementen (tekstwijzigingen) aangenomen. Die moeten vooral woorden als “dit” en “straks” verduidelijken. De definitieve inleiding wordt nu:

Amersfoort groeit, er komen naar verwachting 10.000 woningen bij. Daarvoor is plek nodig. Om de stad groen, leefbaar en gezond te houden wil de gemeente anders omgaan met parkeren. De gemeente heeft als eerste stap uitgangspunten geformuleerd. Het is de bedoeling dat je op termijn, in stappen, in de hele stad alleen kunt parkeren op straat als je betaalt of een vergunning hebt. Er komen overstappunten voor auto’s, openbaar vervoer, fietsen enzovoorts (‘parkeerhubs’). Als dat gelukt is, kan de gemeente de vergunning per huishouden tot één auto in de directe omgeving beperken. Een volgende auto kan zo nodig op afstand geparkeerd worden. Bij nieuwbouwwijken dichtbij een station komt minder parkeerruimte op straat. De gemeente wil de uitwerking van het voorgestelde parkeerbeleid per wijk bespreken.

Het college van burgemeester en wethouders en de initiatiefnemers kunnen zich nu klaar gaan maken voor de campagne. Daarvoor wordt ook geld beschikbaar gesteld. De onafhankelijke commissie toetst nog wel de campagneplannen. Aan de vergadering van donderdagavond is veel voorbereiding vooraf gegaan. Het was zelfs nog even spannend, want de commissie die de vraagstelling heeft voorbereid had bijna de opdracht teruggegeven.

Gesprek blijft nodig

De commissie heeft uiteindelijk besloten om toch een vraagstelling voor te stellen, inclusief een toelichting. Maar belangrijk is de oproep: “Wij willen uw raad daarom graag meegeven dat u niet een besluit gaat peilen, maar een gevoel: wat beweegt mensen als het gaat om parkeren en waarom veranderingen nodig zijn? Het gesprek met de stad blijft daarom van belang, ook na 22 november”.
In het advies aan de gemeenteraad is de vraagstelling dusdanig opgesteld dat geantwoord kan worden met ja of nee. De commissie vindt dat neutraler dan een voor of tegen vraag. Verder wordt er voorgesteld om op het stemformulier gebruik te maken van pictogrammen om het beleid te verduidelijken. De tekst onder de plaatjes moet dan aansluiten bij de inleiding.

ChatGTP

Tijdens de langdurige schorsingen bleek VVD-raadslid Hans Lemain zijn tijd nog nuttig te besteden. Hij had ChatGTP (een chatbot met kunstmatige intelligentie) alle beschikbare informatie, inclusief het advies van de onafhankelijke commissie gestopt. Hij stelde daarbij de vraag om een vraagstelling te formuleren. Opmerkelijk genoeg kwam het antwoord heel dicht bij de opstelling van de onafhankelijk commissie.
De gemeenteraad besloot om naast het komende referendum óók het Amersfoorts panel te betrekken bij de discussie over het parkeerbeleid. Dit is een digitaal bewonerspanel van ruim 4000 Amersfoorters. Een motie hierover werd met ruime meerderheid aangenomen. De bedoeling is om direct na het referendum van 22 november vragen voor te leggen over de tarieven, inrichting van de straten, hittestress, woningbouwopgave en de Stadsring.
(Artikel gaat verder onder de foto).
Tahsin Bülbül (DENK), Marjolein Perdok (D66) en Maarten Flikkema (VVD).
Tahsin Bülbül (DENK), Marjolein Perdok (D66) en Maarten Flikkema (VVD). © Peter de Langen
Het doel van het voorleggen van de vragen aan het Amersfoorts panel is om meer achtergrondinformatie te verzamelen. De gemeenteraad wil dan de antwoorden op die vragen betrekken bij de inhoudelijke discussie op 19 december. Op die datum neemt de raad een besluit na aanleiding van de uitslag van het referendum. Een motie van DENK om die vragen vooraf voor te leggen aan voor- en tegenstanders werd verworpen. De meeste partijen vonden dat niet nodig.

Geldigheid

In de referendumverordening is opgenomen dat voor de geldigheid van een referendum het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen tegen het voorgenomen besluit tenminste 25% bedraagt van het aantal stemgerechtigden. Het aantal stemgerechtigden was in 2023 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten totaal 120.420.
Dat betekent dat dus sowieso ongeveer 30.000 stemgerechtigden tegen (“nee”) het voorgenomen besluit moeten stemmen. Dan pas is het referendum geldig. Vervolgens bepaalt de meerderheid van de uitgebrachte stemmen de uitslag van het referendum. De geldigheid wordt vastgesteld op 28 november.
Het is een raadgevend referendum. Dat betekent dat na de uitslag de gemeenteraad een besluit neemt of de uitslag wordt overgenomen of niet. Deze bespreking van de gemeenteraad vindt plaats op 19 december.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.