Referendumcommissie overwoog 'complexe opdracht' terug te geven

Vergunningparkeren
Vergunningparkeren © Nieuwsplein33
Amersfoort - De referendumcommissie vindt dat het parkeerbeleid zich eigenlijk niet goed leent voor een referendum. Dat staat in een advies aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad. 'Ter vergadering is, in alle eerlijkheid, de hartenkreet over tafel gegaan: moeten wij de opdracht niet terug geven?'.
De vraag die de commissie adviseert om op 22 november voor te leggen is helder: 'Vindt u dit nieuwe parkeerbeleid een goed idee voor de stad?'. In het advies schrijft de commissie echter dat het eigenlijk niet mogelijk is om over een complexe opgave voor de stad te oordelen met een gesloten vraag. Bij elke uitkomst, of het nu een voor of een tegen wordt, zou de politiek moeten willen weten waarom mensen hebben gestemd zoals zij hebben gestemd. 'Het gesprek met de stad blijft daarom van belang, ook na 22 november.'

Korte inleiding

De vraag die straks voorligt is wat betreft de commissie objectief geformuleerd. Het mag bijvoorbeeld geen oordeel bevatten over het voorliggende beleid en de weg daarnaar toe. Daarnaast wordt geadviseerd om de vraag vooraf te laten gaan door een korte inleiding:

Amersfoort groeit, er komen naar verwachting 10.000 woningen bij. Daarvoor is plek nodig. Om de stad groen, leefbaar en gezond te houden wil de gemeente anders omgaan met parkeren. De gemeente heeft als eerste stap uitgangspunten geformuleerd. Het is de bedoeling dat je straks in de hele stad alleen kunt parkeren op straat als je betaalt of een vergunning hebt. Er komen overstappunten voor auto’s, openbaar vervoer, fietsen enzovoorts (‘parkeerhubs’). Als dat gelukt is, wil de gemeente de parkeervergunning tot één auto beperken. Bij nieuwbouwwijken dichtbij een station komt minder parkeerruimte op straat. De gemeente wil dit per wijk bespreken.

'Houd elkaar heel'

De commissie spreekt de hoop uit dat er tijdens de campagnes die gevoerd gaan worden een oprecht, verbindend en respectvol gesprek ontstaat. 'Houd elkaar heel en speel het niet op de persoon. Dan laat Amersfoort zien dat ze met het referendum een positieve bijdrage levert aan het verkleinen van de afstand tussen inwoners en overheid.'
De gemeenteraad praat donderdagavond over het advies van de commissie en neemt dan ook een besluit over de vraagstelling en de inleiding.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.