Gemeenteraad stelt het wensenlijstje vast voor de nieuwe wijk Bovenduist

In het rood is het gebied aangegeven waar Vathorst Bovenduist moet komen.
In het rood is het gebied aangegeven waar Vathorst Bovenduist moet komen. © Google Earth (beeldbewerking Nieuwsplein33)
Amersfoort - Dat er ongeveer 3300 woningen komen in de nieuw te bouwen wijk Vathorst Bovenduist was al duidelijk. De meeste partijen in de gemeenteraad zijn het daar wel over eens. Over de inrichting van de wijk en de voorzieningen is wel discussie. Dinsdagavond proberen raadsleden het wensenlijstje definitief rond te krijgen.
Steeds vaker wordt er bij nieuwbouw in de stad gekozen voor hoogbouw, omdat er simpelweg geen plek is om uit te breiden. Dat kan in Bovenduist wel. Het is één van de allerlaatste plekken waar de gemeente nog zoveel ruimte heeft voor een grote nieuwe woonwijk. Veel partijen zien hier daarom graag een gemengd aanbod van huizen met tuin en appartementen.
Het aantal woningen komt overeen met de ambitie in het coalitieakkoord om minstens drieduizend woningen te bouwen. Het stadsbestuur ziet graag vijftig procent appartement. Tweederde van de woningen moet goed betaalbaar zijn voor mensen met een lager of middeninkomen.

Autoluw en duurzaam

Naast een nieuwe, mooie woonwijk moet Vathorst-Bovenduist wat betreft dit gemeentebestuur ook vooral een autoluwe, duurzame wijk worden. Nu er veel discussie is over het terugdringen van het autogebruik, zal dat in Bovenduist een openbaar vervoer een belangrijke randvoorwaarde zijn. Gedacht wordt daarom aan het aanbieden van HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Daarnaast is het de bedoeling veel voorzieningen in de wijk te realiseren.
Tenslotte zal er vanavond ook gesproken worden over het financiële plaatje. Hoe meer woningen er komen, hoe duurder het project wordt. Omdat de kwaliteit van bijvoorbeeld groenvoorzieningen en het openbaar vervoer van een hoger niveau moet zijn als er meer huizen worden gebouwd.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.