Gemeente Leusden heeft meer grip op de zorgkosten

Euro
Euro © Freepik
Leusden - De gemeente Leusden kan het gebruik van zorg en de kosten daarvan beter inschatten dan voorheen, blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie. In 2017 en 2018 waren er financiële tekorten in het sociaal domein. Dat kwam omdat de gemeente toen te weinig inzicht had in de vraag, levering en kosten van de zorg.
Om de risico's te verminderen kwam de rekenkamercommissie met aanbevelingen om tot verbetering te komen. Een van die adviezen was bijvoorbeeld om gebruik te maken van zogenoemde budgetplafonds in de contracten met zorgleveranciers. Deze aanbeveling is volgens de commissie niet letterlijk opgevolgd, maar de gemeente kan door een andere wijze van inkopen beter inschatten wat de totale kosten zijn voor een bepaalde taak.
Andere aandachtspunten gingen onder meer over betere samenwerking in de regio en betere afstemming met zorgverleners zoals huisartsen. De commissie is tevreden over de manier waarop de gemeente de aanbevelingen heeft opgevolgd. Het betekent nog niet dat Leusden volledig grip heeft op de kosten. "Door allerlei maatregelen, ook preventief, probeert de gemeente deze grip te vergroten." Er wordt in het onderzoek ook gewezen op factoren waar Leusden geen invloed op heeft. Zoals onzekerheden over de financiële bijdragen vanuit het Rijk.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.