De werkelijke kosten van het organiseren van een volksraadpleging

Het referendum vindt gelijktijdig plaats met de Tweede Kamer verkiezingen
Het referendum vindt gelijktijdig plaats met de Tweede Kamer verkiezingen © RTV Utrecht / Robert Jan Booij
Amersfoort - Over ruim twee maanden wordt het referendum over het parkeerbeleid georganiseerd. Onlangs liet het gemeentebestuur weten dat er een budget van 235.000 euro beschikbaar is. De werkelijke kosten zijn veel hoger, blijkt uit een analyse van De Stadsbron.
Het budget van 235.000 euro is opgebouwd uit drie onderdelen. Het grootste deel bestaat uit 170.000 euro voor de organisatie. 50.000 euro gaat naar voorlichting en campagne en 15.000 euro is bedoeld voor overige kosten, zoals een vergoeding van de referendumcommissie.
Naast deze directe kosten zijn er ook indirecte kosten. Dat komt onder meer door vertraging in de besluitvorming die optreedt. Er wordt uitgegaan van een vertraging van zes maanden. In deze tijd van inflatie leidt elke vertraging tot verhoging van uitvoeringskosten. Daarnaast wordt gewezen op verminderde reguliere dienstverlening aan inwoners. Het college van burgemeester en wethouders wijst in haar reactie op de extra druk op de afdeling Burgerzaken door dit referendum en de toch al beperkte capaciteit van deze afdeling. Men veronderstelt dat de wachttijden hierdoor alleen maar zullen oplopen. Concrete acties om dit tegen te gaan worden door het college niet genoemd.

Niet zonder risico's

Tenslotte wijst het college op een risico van een extra tekort in de meerjarenbegroting. In de huidige meerjarenbegroting is rekening gehouden met structurele baten (inkomsten) die volgen uit het omvormen van de huidige B-vergunningsgebieden naar betaald parkeren en een uitbreiding van betaald parkeren. Mocht de uitslag van het referendum aanleiding zijn voor de raad zijn om hier alsnog op terug te komen, dan betekent dit jaarlijks een structureel tekort op de begroting van €3.465.000.
Deze begrotingswerkwijze is niet zonder risico's. Als het referendum een meerderheid oplevert van tegenstemmers van de parkeervisie en de raad neemt deze uitslag over dan moet de gehele meerjarenbegroting opnieuw gemaakt worden. Dan zullen de keuzes tussen de verschillende beleidsalternatieven opnieuw gemaakt moeten worden.
Door het referendum te koppelen aan de Tweede Kamerverkiezingen worden de directe kosten trouwens enorm verlaagd. In plaats van 550.000 euro kan volstaan worden met 235.000 euro. Meer dan een halvering van de kosten.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.