In het stadhuis is het wachten op wat de Tweede Kamer controversieel verklaart

Het Binnenhof en het Torentje.
Het Binnenhof en het Torentje. © Pixabay
Amersfoort - Na de val van het kabinet op 7 juli kan het zomaar een jaar duren voordat de verkiezingen en de formatie een nieuwe regering hebben opgeleverd. In gesprek met de afdeling strategie van de gemeente verkenden Nieuwsplein33 en de Stadsbron wat de kabinetsval betekent voor plannen en ambities die Amersfoort heeft.
De belangrijkste thema's waar duidelijkheid over moet komen zijn energie, woningbouw, infrastructuur, bestaanszekerheid en de opvang van asielzoekers. Zeker woningbouw is voor Amersfoort een belangrijk onderwerp. Er is met het Rijk een afspraak gemaakt over het aantal te bouwen woningen in deze regio.
Er speelt echter ook een andere kwestie in dit verband en dat is het probleem van netcongestie. Het elektriciteitsnet is zwaar belast. Enerzijds door de groeiende vraag als gevolg van nieuwbouw en elektrische auto’s en anderzijds door het steeds grotere aanbod door de zonnepanelen die inmiddels in groten getale worden geplaatst.

Bouwplannen

Om problemen te voorkomen moeten uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet gelijke pas houden met alle extra aansluitingen op het net. De gemeente is voor beide zaken afhankelijk van de Rijksoverheid. Dat raakt de bouwplannen in het project Langs Eem en Spoor, maar ook bedrijven die willen verplaatsen, zoals de ROVA.
Nieuwbouw en duurzaamheid bijten elkaar ook in een ander dossier: stikstof. In de regio is het vooral de Gelderse Vallei die hierdoor wordt geraakt. Maar ook in Amersfoort staan sommige projecten hierdoor in de pauzestand. Zoals de aanpak van Knooppunt Hoevelaken.
In het stadhuis wordt gewacht op wat de Tweede Kamer besluit over het wel of niet controversieel verklaren van bepaalde onderwerpen. Via diverse kanalen heeft ook Amersfoort druk uitgeoefend om Nederland niet ‘op slot’ te zetten. Naast woningbouw, klimaat en stikstof is een belangrijk thema natuurlijk de huisvesting van asielzoekers die aanleiding was voor de kabinetsval. Wat gebeurt er met de spreidingswet? En dan is er het thema van bestaanszekerheid dat in de aanloop naar de verkiezingen een belangrijk thema zou kunnen worden.

Concurrerende regio's

Amersfoort heeft regelmatig overleg over verschillende onderwerpen met andere gemeenten. Met name binnen de G40, het overleg van de 40 grootste gemeenten in Nederland, en de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Over het algemeen trekken gemeenten samen op naar de Rijk. Met de val van het kabinet verlegt deze lobby zich nu van regering naar de Tweede Kamer. Maar soms ook concurreren regio’s ook met elkaar om rijksgeld, zoals bij woningbouw, mobiliteitsknelpunten en voldoende groen. Dan trekt Amersfoort op met Utrecht en omliggende gemeenten in de metropoolregio Utrecht, om voor deze regio het beste binnen te slepen.
Voor Amersfoort, net als voor alle gemeenten, zorgt het zogeheten Ravijnjaar voor kopzorgen. Dit is het jaar 2026, waarin het Rijk landelijk drie miljard euro wil bezuinigen op het gemeentefonds. Met een bevolking die ongeveer een procent bedraagt van die van Nederland kan dit neerkomen op zo’n dertig miljoen euro voor Amersfoort.

Mogelijke bezuinigingen

De VNG heeft gevraagd om in de begroting zichtbaar te maken waar het wringt en waar de tekorten zitten. En om daarvoor een niet sluitende begroting in te dienen. Dat botst met de eis van de provincie, die toezichthouder is voor de gemeente, om wel een sluitende beraming in te dienen.
De Kadernota, die steeds in het voorjaar wordt gemaakt en waarin enkele jaren vooruit wordt geblikt, moet duidelijkheid bieden over verwachte tekorten en mogelijke bezuinigingen. De kans is echter groot dat er tegen die tijd nog geen kabinet is. Waardoor onduidelijk blijft hoe de geldstromen lopen en waar ze terechtkomen.
Het gesprek over welke onderwerpen controversieel worden verklaard en waar duidelijkheid nog even uitblijft, is al volop gaande. Naar verwachting wordt daarover volgende week in de Tweede Kamer een besluit genomen.

Kees Hoogendijk is hoofdredacteur van Nieuwsplein33 en Harmen Zijp is redacteur van De Stadsbron.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.