Gemeentebestuur benoemt een onafhankelijke commissie voor het referendum

© RTV Utrecht
Amersfoort - Er is een nieuwe stap gezet in het traject naar het referendum over het parkeerbeleid. Het college van burgemeester en wethouders heeft een referendumcommissie ingesteld. Deze onafhankelijke groep van vier mensen toetst de campagne en adviseert de gemeenteraad over de vraag die inwoners voorgelegd krijgen.
De gemeenteraadraad beslist op 12 september of het referendum doorgaat. Dat is vooral een formaliteit want aan de belangrijkste voorwaarde is al voldaan: de initiatiefnemers van het referendum hebben voldoende geldige handtekeningen opgehaald. Voor het instellen van een referendumcommissie is geen raadsbesluit nodig. Dit is een bevoegdheid van het college op basis van de referendumverordening.

Taken

In de referendumverordening is opgenomen dat de commissie adviseert over de vraagstelling. Ook toetst de commissie de campagne en het voorlichtingsmateriaal. Daarnaast kijken de vier leden naar de behandeling van klachten over het verloop van de procedure. Tenslotte evalueert de commissie het gehouden referendum.

In de commissie zijn vier onafhankelijke leden benoemd:

Marianne van den Anker is de ombudsman voor Rotterdam. Zij was eerder wethouder en raadslid in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam, en werkzaam als organisatieadviseur, dagvoorzitter en gespreksleider via haar eigen bureau Ankerpunt.

Nienke Luijckx studeert sociologie in Utrecht en rechtsgeleerdheid in Rotterdam. Zij was bestuurslid en voorzitter van belangenorganisatie voor scholieren het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren).

Guido Rijnja is senior communicatieadviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken. Hij behaalde een doctoraat in de gedragswetenschappen aan de Universiteit Twente.

Miranda de Vries is voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen. Zij was burgemeester in Etten-Leur en Geldermalsen, en namens de PvdA wethouder in Zwijndrecht. Ook was zij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur tussen juli 2017 en juli 2021.

De raad besluit op 28 september over de vraagstelling van het referendum. Voor die tijd zal de commissie de raad daarover adviseren. Het referendum is tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november. De uitslag zal er niet tijdens die avond al zijn maar een paar dagen later bekend worden gemaakt. Op 19 december bespreekt de gemeenteraad de uitkomsten van het referendum. Dan wordt duidelijk of het parkeerbeleid van de gemeente doorgaat.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.