Initiatiefnemers referendum en gemeente krijgen ieder 25.000 euro voor campagne

© RTV Utrecht
Amersfoort - Het gemeentebestuur stelt voor om zowel voor de initiatiefnemers van het referendum over het parkeerbeleid als de gemeente 25.000 euro beschikbaar te stellen voor voorlichting en campagne. Er wordt ook een begeleidingscommissie ingesteld die de communicatie en organisatie af moet stemmen met de initiatiefnemers.
Het instellen van de begeleidingscommissie gebeurt op grond van artikel 15 van de zogeheten referendumverordening. In het voorstel van stadsbestuur staat dat zo'n commissie belangrijk is bij het organiseren van een transparante en betrouwbare stemming en vaststelling van de uitslag. Ook wijst het college van burgemeester en wethouders op het belang van neutrale en onpartijdige publieksvoorlichting over het referendum. De commissie bestaat uit een afgevaardigde van de initiatiefnemers, burgemeester Lucas Bolsius en twee ambtenaren die zich bezighouden met verkiezingen.
Formeel wordt door de gemeenteraad pas op 12 september bepaald of het referendum definitief doorgaat. "Daar kunnen we nu wel vanuit gaan, omdat de initiatiefnemers al voldoende geldige handtekeningen hebben ingeleverd", schrijft het college. Daarom wordt nu, vooruitlopend op dat raadsbesluit, de organisatie van dit referendum al ambtelijk voorbereid. Als dat niet gebeurt is de uitvoering logistiek niet meer haalbaar. Mocht op 12 september blijken dat het definitieve verzoek toch wordt afgewezen, dan kan deze commissie ontbonden worden.
De inhoud en vorm van de verschillende campagnes van de initiatiefnemers en van de gemeente worden niet in deze commissie beoordeeld. Dat wordt dan weer opgedragen aan de referendumcommissie. Die wordt nog door het college ingesteld. Een voorstel hiervoor volgt nog.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.