Regiogemeenten willen boeren belonen die vrijwillig aan natuurbeheer doen

© RTV Utrecht
Amersfoort/Leusden - Vernieuwingen in de landbouw, duurzame energieopwekking, natuur, water en recreatie vragen allemaal om ruimte. Gemeenten in de regio Amersfoort denken daarom gezamenlijk na over de vraag hoe het buitengebied vitaal kan blijven. Twee opvallende aanbevelingen zijn een regionale grondbank en een vergoeding voor boeren die vrijwillig aan natuurbeheer doen.
De regiogemeenten concluderen in een gezamenlijk stuk dat er niet genoeg ruimte is om alles een plek te geven en dat sommige belangen botsen. Het landschap verandert snel omdat gemeenten meer woningen moeten bouwen, maar ook omdat het boerenleven er in de toekomst anders uit zal zien. De roep om extensivering van het boerenbedrijf (minder dieren per hectare, minder kunstmestgebruik) heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat er meer grond nodig is om dezelfde bedrijfsresultaten te boeken.

Regio Amersfoort is het samenwerkingsverband van de gemeenten Eemnes, Baarn, Soest, Bunschoten, Amersfoort, Leusden en Woudenberg, Nijkerk en Barneveld. Zij werken aan het zogeheten 'Handelingsperspectief Buitengebied'. Daarin staan kaders en richtlijnen over hoe zij het beste om kunnen gaan met alle veranderingen die eraan komen. Dit doen deze gemeenten samen met andere betrokken partijen zoals agrariërs, landgoedeigenaren, waterschap en waterwinbedrijf, natuurbeheerders en recreatieondernemers.

In de eerste helft van dit jaar is er over de kansen en uitdagingen gesproken tijdens zogeheten 'gebiedsateliers’. Daarin konden alle partijen meepraten. Zo worden grootschalige zonnevelden gezien als één van de mogelijkheden om de energie-opwekking te verduurzamen. Ook werd tijdens die sessies aangegeven dat, om de waterkwaliteit in de Eem te verbeteren, het hele stroomgebied aangepakt moet worden. Inclusief de aanvoerende beken vanuit Foodvalley.

Aanbevelingen

De regio Amersfoort komt nu met allerlei aanbevelingen waar alle partijen op moeten reageren. Een daarvan is het oprichten van een regionale grondbank. Zo kunnen vrijkomende agrarische gronden worden ingezet voor het behoud van landbouwgronden en voor het ontwikkelen van natuur en recreatie. Verder beveelt de regio aan om agrarische ondernemers te belonen die op vrijwillige basis aan natuurbeheer doen. Die vergoeding zou minstens kostendekkend moeten zijn.
Ook denkt de regio na over mogelijkheden om zogeheten ‘hubs’ (toeristische overstaplocaties) aan te wijzen. Die moeten overlast nabij natuurgebieden gaan verminderen. Bovendien bieden de hubs mogelijkheden om als startpunt voor nieuwe toeristische routes te fungeren en kan horeca zich op deze plekken concentreren.
De betrokken partijen moeten voor 7 september reageren op de aanbevelingen. In december besluiten zeven gemeenteraden, de Provinciale Staten van Utrecht en het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe of ze het uiteindelijke advies overnemen. Het 'Handelingsperspectief Buitengebied' is hier te vinden.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.