Kinderburgemeester Lynn Verhoeven kan tevreden terugkijken op haar eerste periode

Lynn Verhoeven
Lynn Verhoeven © Peter de Langen
Amersfoort - Lynn Verhoeven (12 jaar) bespreekt volgende week dinsdag de resultaten van haar eerste periode als kinderburgemeester. Op 4 april van dit jaar werd zij officieel geïnstalleerd. Peter de Langen blikt terug op de eerste maanden en wat zij al heeft bereikt.
Eén droom had Lynn Verhoeven al heel lang: een einde maken aan eenzaamheid bij kinderen. Bij haar installatie op 4 april zei ze het zo:
“Wijsheid is weten, we zijn samen één.
Liefde is voelen, je bent niet alleen.”
Aan haar verkiezing ging veel vooraf. Het begon allemaal in 2018 met een motie van raadslid Youssef el-Messaoudi. Nu zit hij bij GroenLinks, maar toen was hij een onafhankelijk raadslid voor een eigen groep. In die motie riep hij de gemeenteraad op om te onderzoeken of een er kinderburgemeester kon worden gekozen. Die motie werd met grote meerderheid aangenomen, alleen de VVD stemde tegen. Pas in april 2023, ruim vijf jaar later, kon er een echte kinderburgemeester worden geïnstalleerd.

Pesten

Kinderen uit Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen konden zich aanmelden met een thema. Lynn Verhoeven viel op met haar keuze. Zij wil een eind maken aan eenzaamheid onder kinderen. Kinderen die bijvoorbeeld alleen op het schoolplein staan. Volgens haar kunnen kinderen eenzaam zijn in grote groepen, in gezinnen met gescheiden ouders of als er sprake is van pesten. Grote thema’s dus.
Er werden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij kandidaten zich konden profileren. Uiteindelijk brachten kinderwijkraden hun stem uit op de verschillende kandidaten. Lynn Verhoeven bleek daarbij de meeste stemmen te krijgen en werd vervolgens feestelijk geïnstalleerd.

Kinderburgemeester ben je niet zomaar

Een kinderburgemeester is een serieuze zaak. Een eigen ambtsketen en zelfs een staf van drie medewerkers die haar bijstaan. Ze is betrokken bij officiële momenten tijdens Koningsdag, de kranslegging op 4 mei, de avondvierdaagse en de intocht van Sinterklaas.
Maar nog belangrijker is dat zij de kinderraad voorzit. Die komt maandelijks bijeen en wordt samengesteld uit afgevaardigden van de kinderwijkraden. Als die er in een wijk niet is, wordt gekeken naar een vertegenwoordiger van een leerlingenraad.
Bij de agendastukken voor volgende week zitten onder andere verslagen van de vergaderingen van de kinderraad. Dat is een serieuze zaak. Zo werden er tijdens de eerste vergadering gedragscodes afgesproken:
- Naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten. Niet naar buiten staren wanneer de ander praat.
- Geen telefoon tijdens vergaderingen of er moet iets héél belangrijks zijn waarvoor je je telefoon nodig hebt.
- We zijn vriendelijk tegen elkaar. We hebben echte aandacht voor elkaar. Zijn respectvol met het geven van argumenten. We wijzen elkaar niet af. Dingen die we zeggen zijn niet dom of stom.
Daar kan de gemeenteraad nog wel van leren!

Huiswerk

Er werd ook inhoudelijk over het thema eenzaamheid gesproken. Veel werd er ook gezegd over pestgedrag. Gepest worden vanwege je huidskleur. Of over een verliefdheid, snel boos worden, je uiterlijk of als je stottert. De kinderraad kreeg ook huiswerk mee. Wat zou helpen om kinderen zich minder eenzaam te laten voelen?
Uit de verslagen van de daarop volgende kinderraden wordt duidelijk dat er meerdere grote thema’s worden besproken. Zwerfafval, veiligheid in het verkeer en overlast door jongeren. Er worden ook acties bedacht. Bijvoorbeeld activiteiten in de zomer voor kinderen die niet op vakantie kunnen.
De initiatiefnemer voor het instellen van een kinderburgemeester, Youssef el-Messaoudi, geeft in een reactie aan dat het wel lang geduurd heeft maar dat hij wel heel erg trots op Lynn. Ze is erg zichtbaar in de stad en doet het heel erg goed, ook samen met de burgemeester Lucas Bolsius.
Hij is vanaf 2018 betrokken geweest bij het proces om te komen tot een kinderburgemeester. Hij ervaart ook zelf dat kinderen weten dat zij een eigen burgemeester hebben. El-Messaoud: “Als ik wel eens een gastles geef op een school, dan vertellen kinderen dat zij weten dat ze ook een eigen burgemeester hebben.”

Leefwereld van kinderen

Volgende week vindt dus de kwartaalterugkoppeling plaats van haar eerste periode. De gemeenteraad kan dan met haar in gesprek over haar functie als ambassadeur en over kinderparticipatie. Dat gaat niet alleen over de rol van de kinderburgemeester maar nadrukkelijk ook over de kinderwijkraden.
Het doel van de motie toen was om kinderen meer te betrekken bij de politiek en omgekeerd om de politiek meer te laten leren over de leefwereld van kinderen. Volgende week kunnen raadsleden laten weten of dit doel al in zicht komt.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.