Stimuleren van ondergronds parkeren en meer groen, het Neptunusplein moet aantrekkelijker worden

© Nieuwsplein33
Amersfoort - Na jaren van klachten over verkeersoverlast, gevaarlijke situaties en agressiviteit wordt het Neptunusplein aangepakt. De Stad Amersfoort schrijft dat de gemeente ruim acht ton uittrekt om het plein aantrekkelijker te maken.
Tot de ingrepen behoort onder meer het neerzetten van elektrische borden bij de parkeerlocaties. Die moeten de automobilist op weg helpen en melden hoeveel plekken er beschikbaar zijn. Er komen ook extra handhavers die erop toe moeten zien dat alles goed verloopt. Althans, voor vier weken komend najaar als de voorlopige herinrichting van het plein achter de rug is.
Een deel van het asfalt wordt vervangen door klinkers. Die laten water door maar moeten ook duidelijk maken dat dit een plek is waar wordt gewoond en gewinkeld. Op deze locatie worden de rijbanen meteen gescheiden van elkaar met een groene middenberm. Op straatniveau worden elf parkeerplaatsen vervangen door groen. Het is de bedoeling om hiermee te stimuleren dat automobilisten ondergronds gaan parkeren of op het dak van de Aldi.
Parkeerdek boven de Aldi
Parkeerdek boven de Aldi © Nieuwsplein33
Op 22 augustus mag de gemeenteraad zich hierover uitspreken. Dan zal ook meegewogen worden of omwonenden wel voldoende tijd hebben gehad om op het ontwerp te reageren. Een aantal omwonenden gaf eerder aan dat ze werden overvallen door het plotselinge besluit van het college. Er was toen onder hen weinig vertrouwen dat met de huidige plannen de verkeersveiligheid daadwerkelijk zal verbeteren.
De gemeente streeft ernaar om nog dit najaar alles klaar te hebben.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.