Directeur mag worden verhoord over seance Rusthof, leden van spirituele groep niet

© Nieuwsplein33
Amersfoort - Wat heeft zich afgespeeld tijdens een seance op begraafplaats Rusthof in Amersfoort en wie is daarvoor verantwoordelijk? De rechtbank in Utrecht heeft besloten de voormalig directeur van de begraafplaats en een Amersfoortse ambtenaar aan een voorlopig getuigenverhoor te onderwerpen. Daarmee wordt maar deels tegemoetgekomen aan de eis van twee nabestaanden.
De vraag wie de zes leden zijn van een spirituele groep die paranormaal onderzoek uitvoerden op 11 september 2021 blijft door de beslissing van de rechtbank onbeantwoord. Burgemeester Bolsius hoeft namelijk niet voor de rechter te verschijnen om daar antwoord op te geven. Daarmee wordt een een andere eis van nabestaanden Floor en Radia Drost-Laabidi onmogelijk: zonder namen en verblijfplaatsen van de zes paranormaal onderzoekers is het onmogelijk ook hen tot een voorlopig getuigenverhoor te dwingen.

Voorlopig getuigenverhoor

Iemand die overweegt een civiele procedure te beginnen, kan aan de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor vragen. Dit verhoor dient om de kansen bij een rechtszaak beter in te kunnen schatten, of om te voorkomen dat bewijs verloren gaat (door vertrek of overlijden van een getuige bijvoorbeeld). Bron: rechtspraak.nl

De gemeente Amersfoort zegt alleen de contactgegevens van één contactpersoon van de spirituele groep te hebben. Die gegevens mogen niet worden gedeeld in verband met de privacywet. In een kort geding probeerden Floor en Radia Drost-Laabidi eerder al die contactgegevens te verkrijgen, dat werd toen ook afgewezen. In zijn beslissing neemt de rechter ook mee dat het echtpaar schriftelijke vragen via de gemeente kon stellen. Van die mogelijkheid maakten zij geen gebruik.

Niet aan afspraken gehouden

De oud-directeur van Rusthof en een oud-ambtenaar moeten zich wel verantwoorden. Het voorlopige getuigenverhoor van de twee moet wel gaan over de afspraken die over het onderzoek zijn gemaakt, het toezicht over het naleven van die voorwaarden en of de afspraken zijn nagekomen. De toenmalig ambtenaar was contactpersoon van de begraafplaats bij de gemeente en begeleidde de paranormaal onderzoekers. De ambtenaar is niet meer in dienst bij de gemeente Amersfoort.
De groep 'onderzoekers' kreeg toestemming om paranormaal onderzoek te doen van de oud-directeur. Zij moesten zich wel aan een aantal afspraken houden. Zo moest de ambtenaar aanwezig zijn, moesten de paranormalen op de paden blijven en graven met rust laten. Ook moesten beelden na analyse worden gewist en mochten namen van graven niet in beeld komen.
Uit onderzoek van de Ombudsman blijkt dat de onderzoeksgroep zich niet aan de afspraken heeft gehouden. De groep splitste zich, waardoor er geen continu toezicht was. Ook zijn er voorwerpen op graven geplaatst.
Bij de graven van de dochters van Floor en Radia Drost-Laabidi zou geen onderzoek zijn geweest maar het echtpaar twijfelt aan de informatie die ze hebben gekregen. Uiteindelijk willen ze iemand verantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden schade.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.