Kleine oppositiepartijen krijgen meer voor elkaar door samen te werken

Raadsleden in gesprek met insprekers.
Raadsleden in gesprek met insprekers. © Nieuwsplein33
Amersfoort - Een jaar geleden werd het coalitieakkoord gepresenteerd. Een mooi moment om eens terug te kijken op het eerste jaar van deze raadsperiode. Het politieke landschap in Amersfoort raakte na de verkiezingen flink versplinterd. Er zijn daarom veel oppositiepartijen te vinden, een aantal daarvan heeft maar één zetel in de raad. Politiek verslaggever Peter de Langen bekijkt in dit tweede deel wat de kleine fracties voor elkaar krijgen.
PvdA en SP hebben ieder twee zetels in de raad. Dat is te weinig om zelfstandig het beleid aan te passen. Daarbij komt dat de PvdA zich grotendeels wel in het coalitieakkoord kan vinden, maar vooral op het sociaal domein meer actie wil. De raadsleden zoeken de samenwerking en dienen vaak gezamenlijk met andere partijen moties in. Dat is ook het meest effectief.
SP-fractievoorzitter Hugo Kruyt
SP-fractievoorzitter Hugo Kruyt © Fotobewerking Nieuwsplein33
De SP is van een andere orde. Fractievoorzitter Hugo Kruyt is bij grote debatten vaak duidelijk aanwezig. Bij elke spreker “rent” hij naar de interruptiemicrofoon om scherpe vragen te stellen. Hij gebruikt daarbij humor. Raadsleden gaan er echt voor zitten als hij achter de interruptiemicrofoon gaat staan. Door zijn vorm van oppositievoeren heeft hij een gunfactor. De SP krijgt dan ook regelmatig voor elkaar dat moties of amendementen worden gesteund.

De vier partijen met elk een raadslid

Van deze vier partijen krijgt de Burger Partij Amersfoort (BPA) juist niets meer voor elkaar. Voorman Hans van Wegen heeft door zijn stijl van opereren weinig waardering meer in de raad. Hij sluit zich dan weer bij de ene manier van redeneren aan en dan vervolgens weer bij een volstrekt andere. Hij is vaak niet meer te volgen. Op Twitter sluit hij zijn tweets af met “helder?” Dat blijkt echter juist niet altijd het geval.
(Artikel gaat verder onder de foto)
© Nieuwsplein33
Beter Amersfoort heeft een aantal onderwerpen uitgekozen om zich te profileren. Dat is vooral op het gebied van wonen en dan specifiek voor senioren en jongeren. Het is niet direct een oppositiepartij te noemen. Er wordt wisselend gestemd. Bij processen waarbij de participatie niet prettig is verlopen, heeft de fractievoorzitter Noëlle Sanders nog wel eens de neiging om juist de kant van de ontwikkelaar te kiezen.

Referendum parkeerbeleid

DENK was in de vorige raadsperiode redelijk effectief en wist regelmatig moties aangenomen te krijgen. Daar slaagt de eenmansfractie nu minder goed in. DENK gedraagt zich niet heel erg als oppositiepartij. Wel heeft de partij zich samen met Amersfoort voor Vrijheid ingezet voor de komst van een referendum tegen het nieuwe parkeerbeleid.
Amersfoort voor Vrijheid is een nieuwkomer in de raad. Fractievoorzitter Tom van Lamoen heeft de neiging om landelijke onderwerpen in de raad aan de orde te stellen. Vaak op een wijze waarbij andere raadsleden hem niet kunnen volgen. Hij wilde samen met de SP al een referendum tegen het nieuwe stadhuis, maar heeft dat niet doorgezet.

Emotie

Het grote succes van deze partij is het organiseren van een referendum tegen het nieuwe parkeerbeleid. En parkeren is emotie, dus in korte tijd werden zoveel stemmen opgehaald dat het raadsvoorstel niet kon worden behandeld. De partij is nu bezig om het restant van de benodigde stemmen op te halen.
Door goed je onderwerpen te kiezen en samen te werken is resultaat te behalen. Door de stijl van oppositie voeren kun je óf wel resultaat behalen óf juist niet. De heilige koe, de auto, is een dankbaar onderwerp om de mensen in de stad te activeren.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.